Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurderer snøskredfaren til nivå 3 – betydelig – i Trollheimen, Romsdal og på Sunnmøre.

– Kraftige snøbyger kombinert med nordvestlig kuling vil gjøre at det i løpet av kort tid vil legge seg opp tykke nysnøflak. Dette vil gi raskt økende snøskredfare, sier Karsten Müller, vaktleder i Snøskredvarslingen.

Müller sier snøskred kan utløses av en skiløper eller løsne av seg selv. Han anbefaler konservative veivalg, og sier det må tas hensyn til utløpsområder.

– Ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap inntil nysnøflakene har stabilisert seg, sier vaktlederen.

På Spitsbergen har snøskredfaren kortvarig økt til 3 – betydelig. Snøskredfaren ellers i landet er moderat, opplyser NVE. I Sør-Norge kan vann i snødekket i lavereliggende strøk gi mindre, naturlig utløste våtsnøskred.