Ifølge kjennelsen fra Sunnmøre tingrett er det minst to fornærmede i saken. De har forklart seg i tilrettelagte avhør, melder TV 2.

Det skal også foreligge opplysninger om at andre barn kan ha vært utsatt for overgrep fra mannen.

Retten legger vekt på dette i kjennelsen og mener det er fare for nye overgrep hvis mannen løslates. Han kom til Norge først i 2015 og har liten tilknytning til landet, noe retten også peker på kan bety at mannen vil prøve å unndra seg straffeforfølgning hvis han løslates.

Mannen ble pågrepet i en kommune i Romsdal mandag.