Mannen som var savnet i Innerdalen, er funnet

foto