foto
Seksjonsleder Torgeir Bye i Statens vegvesen er godt fornøyd med framdrifta ved rasstedet i Gråura i Sunndal. Foto: Tommy Fossum
foto
Natt til mandag kom også en stein på vel tre kubikk ned på veien like ved Stekeren på oppdalssida i Gråura. Foto: odd arne torve
foto
Her ligger steinblokka som var på om lag 30 kubikk som hang over rasområdet. Foto: Tommy Fossum