Sykehussaken:

Kristiansund går til rettssak mot Staten

Nordmørsbyen vil bruke opptil 20 millioner på søksmål mot staten etter sykehussaken.

Tidligere ordfører for Høyre, Dagfinn Ripnes (til venstre), og fungerende ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, er enige om å gå til søksmål mot steten i sykehussaka.  Foto: Tommy Fossum

Saken oppdateres.

Kristiansund: Kristiansund nekter å gi opp kampen om det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal - og sykehusstriden på Nordmøre og i Romsdal fortsetter:

Tirsdag ettermiddag gikk et enstemmig bystyre i Kristiansund inn for å gå til søksmål mot staten for prosessen til tomteplassering for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Målet er å få vedtaket fra Helse Midt-Norge den 19. desember 2014 kjent ugyldig.

Enstemmig ja til rettssak

– Jeg tror ikke vi kjenner hele historien, sa fungerende ordfører Kjell Neergaard til bystyret.

– Jeg tror at de impliserte i denne saken i dag ville ha sagt at de skulle ha brukt mer tid. Hadde ikke Astrid Eidsvik og Trond Michael Andersen blitt presset ut, ville det nye sykehuset ha blitt lokalisert på Storbakken i Kristiansund kommune.

LES OGSPÅ: Sykehusstriden havner trolig i retten

– Det er ikke tvil om at vi må gå til rettssak - og vi skal vinne rettssaken. Vi kan ikke ha frimurerlosjer, der noen få snakker og nikker sammen. Det er ikke vårt demokrati verdig, sa Dagfinn Ripnes (H) under debatten i bystyret i Kristiansund.

– Ja, dette har vært en stygg prosess. Saksbehandlingen har vært grumsete - og mye her ligger tett opptil korrupsjon. Jeg har aldri opplevd en sak blir behandlet så uetisk. Vi vet bare litt av hva som virkelig har foregått denne siden. Derfor må saken vurderes av rettsapparatet, fortsatte Bernhard Lillevik (KrF), som hadde resten av bystyret også med seg i sitt syn.

Frp støtter også søksmålet mot staten.

– Det er en selvfølge at vi skal kjøre rettssaken. Vi skal beholde akuttsjukehus i Kristiansund med fødeavdeling, barneavdeling og videre styrking på det vi er gode på. Det har vært en uryddig og korrupt prosess. Fellessykehuset må skrinlegges - to sykehus er det eneste som kan gi fred i denne saka. Vi akspeter aldri å være annenrangs borgere, sa Geir Nordli (Frp).

Høyres Anton Monge hadde til og med laget en sykehus-blues, som han leste opp. Han ville spare forsamlingen fra å synge, men innholdet var ikke til å misforstå. Ap's Kirsti Dyrnes oppsummerte:

– 4. desember falt helt tilitten jeg hadde til demokratiske prosesser. Slik kan vi ikke ha det.

Villig til å bla opp

Fungerende ordfører Kjell Neergaard er usikker på hva rettsaken vil koste - hvis saken slipper gjennom og blir behandlet av rettssystemet. Neergaard tror at rettssaken vil koste mellom en til to millioner kroner. Det er allerede innsamlet et betydelig beløp til Kristiansund.

– Kostnadene med en stor rettssak, eventuelt i flere runder, kan bli betydelige. Det er sannsynlig at en slik sak kan ta en uke eller to i domstolene, og vil slik kreve ressurser. Det er vanskelig å forespeile en kostnadsramme i dag, da det er flere forhold som vil påvirke dette, blant annet tidsbruk og eventuell bruk av eksterne juridiske ressurser. Det forespeiles en kostnadsramme for Kristiansund kommune i størrelsesordenen 1-20 millioner for gjennomføring av søksmålet, skriver Kjell Neergard i sin innstilling til bystyret. Stevningen er stilet til Inntrøndelag tingrett.

– Inhabile

I stevningen, som det allerede er laget et utkast til, mener Kristiansund kommune at styremedlem Liv Stette har vært inhabil i saksbehandlingen, fordi hun som en del av administrasjonen i Ålesund har tilkjennegitt støtte for Opdøl. Kommunen mener at styreleder Ola H. Strand og direktør Daniel Haga også er inhabil på grunn av press mot Astrid Eidsvik. Statsråd Bent Høie slipper heller ikke unna anklagene fra Nordmørsbyen fordi han "i offentligheten er antatt å ha bestemt seg for en lokalisering til Opdøl ved Molde på et tidlig tidspunkt, og det er noen holdepunkter for at han også har utøvd eierstyring utenom ordinære kanaler."

Kaller inn omstridt lege

Saken kan komme opp for Inntrøndelag tingrett etter tvisteloven § 4-4 (4), da det er der helseforetaket har adresse.

Omstendighetene rundt avgangene til Marthe Styve Holte og Trond Michael Andersen er ett av temaene i søksmålet. I utkastet til stevningen er Molde-lege Bernd Müller sentral, og vil bli innkalt til rettsaken. I følge Tidens Krav skrev Müller det første utkastet til bekymringsbrevet fra Akademikernes Samarbeidsutvalg for Helse Midt-Norge, som senere førte til Andersens avgang.

– Det virker "nærliggende at den reelle grunnen til at de lederne fra legenes fagforening i Molde som klaget på Andersen, gjorde dette som ledd i å motarbeide direktøren i det underliggende helseforetaket", skriver kommunen i stevningen.

LES OGSÅ: Rødgrønn kritikk av Høie i sykehussaken

– Juridisk åpent

Ordføreren anfører i sin innstilling at "tomteplasseringen for det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal har fått en krevende historie. I en sak som er av så stor betydning for befolkningen i regionen er det sterkt kritikkverdig at helsemyndighetene i sluttfasen gjennomfører en prosess som store deler av befolkningen mener både er udemokratisk, og uten legitimitet. Det betydelige utredningsarbeidet som ledelsen i Helse Møre og Romsdal har gjennomført, og det store engasjementet som ansatte og befolkningen har lagt ned i arbeidet med både innhold og lokalisering av nytt sykehus, har vist seg å være uten betydning da lokaliseringsvalget i realiteten var tatt før utredningene var ferdigstilt og konkludert."

Ordføreren mener at virkelighetsbildet til prosessen mot vedtak i plasseringsspørsmålet for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal er uendret etter behandling i Stortingets kontrollkomitée og av Stortinget.

– Stortingsbehandlingen endte ikke ut i et mistillitsforslag mot helse- og omsorgsminister Bent Høie. Ordføreren er av den oppfatning av at dette ikke skal ha noe å si i forhold til en rettslig prosess. Ordførerens oppfatning er at både Kontroll- og konstitusjonskomiteen og Stortinget i hovedsak var mest opptatt av politikk og at ikke alle de juridiske sidene i saken.

LES OGSÅ: Vil endre rutiner etter kritikk

Søksmålet som Kristiansund vil anlegge mot staten vil koste opptil 20 millioner for Nordmørsbyen, men det er fungerende ordfører Kjell Neergaard forberedt på. Stevningen er stilet til Inntrøndelag tingrett. 
        
            (Foto: Tommy Fossum)

Søksmålet som Kristiansund vil anlegge mot staten vil koste opptil 20 millioner for Nordmørsbyen, men det er fungerende ordfører Kjell Neergaard forberedt på. Stevningen er stilet til Inntrøndelag tingrett.  Foto: Tommy Fossum

På forsiden nå