forsiden

- 12-åring utsatt for gjengovergrep

 

- 12-åring utsatt for gjengovergrep

Fire gutter av utenlandsk opprinnelse skal etter tur ha forgrepet seg på en 12 år gammel jente. Nå må de møte i Namdal tingrett.

Dette er en av de mer alvorlige sakene vi har sett på lenge. Overgriperne var flere og det er snakk om gjentatte anledninger

Bistandsadvokat Anders Kjøren
Anders Kjøren er bistandsadvokat for den yngste jenta. 

Anders Kjøren er bistandsadvokat for den yngste jenta. 

Statsadvokat Kaja Strandjord er aktor i saken. 

Statsadvokat Kaja Strandjord er aktor i saken. 

Minst ett av overgrepene skal ha skjedd på en skolegård. Og ved flere anledninger skal to eller flere av mennene ha møtt den da tolv år gamle jenta og hatt samleie med henne etter tur.

Overgriperne var selv svært unge da dette skjedde. Henholdsvis 15, 16, 17 og 18 år gamle.

Den nest eldste av ungdommene står nå også tiltalt for å ha forsøkt å gjennomføre samleie med en annen jente som bare var 13 år gammel da dette skjedde.

Ordre fra riksadvokaten

Saken er så spesiell at riksadvokaten har vært involvert i å ta ut tiltalen. Selve tiltaledokumentet er imidlertid signert konstituert statsadvokat Hans Vang.

- Saken gjelder gjentatte grove overgrep mot person under 14 år. Ved skjerpende forhold vil det være riksadvokaten som tar ut tiltalene, sier statsadvokat Kaia Strandjord.

Det er hun som er aktor i saken. Strandjord ønsket denne uken ikke å uttale seg i detalj om saken til Adresseavisen. Hun viser til at det generelt sett er komplisert når flere av de involverte er barn under 18 år. Endringer i straffeloven, som trådte i kraft i fjor gjør at det likevel kan idømmes lange ubetingede fengselsstraffer dersom retten finner at det er «særlig påkrevd».

I huskestativ

Overgrepene det er snakk om ligger litt tilbake i tid. Ifølge tiltalen skal de unge mennene ha møtt den yngste jenta ved minst tre anledninger og forgrepet seg på henne sammen. Et av overgrepene skal ha skjedd inne på området til en barneskole i nærområdet. Der hadde tre av ungdommene samleie med jenta i skolens inngangsparti og i et huskestativ, ifølge tiltalen. Et annet overgrep skjedde i noe som er betegnet som et «lekehus».

Også overgrepet mot den andre jenta skjedde på området til en skole på stedet. Den da sytten år gamle tiltalte, som også står tiltalt for å ha forgrepet seg på den andre jenta, var alene om dette ifølge tiltalen.

Ingen kommentar

Adresseavisen har den siste uke vært i kontakt med forsvarerne til alle de fire tiltalte. Ingen av dem ønsker å kommentere tiltalen eller hvordan deres klienter stiller seg til saken.

- Jeg venter fortsatt på saksdokumentene fra politiet, så jeg har ikke så mye å si om den før jeg får disse, sier advokat Camilla Ødegaard Letnes. Hun er forsvarer for den eldste av ungdommene.

Varsler erstatningskrav

I tiltalen taes det forbehold om at det vil bli fremmet erstatningskrav på vegne av jentene. Størrelsen på disse er så langt ikke klare, sier Camilla Elvevoll, som representerer den eldste jenta. Heller ikke advokat Anders Kjøren, som er bistandsadvokat for den yngste jenta har størrelsen på kravet klart. Begge bistandsadvokatene har planlagt møter med klientene og deres foreldre i neste uke.

- Min klient er blitt utsatt for grov utnyttelse. Dette er en av de mer alvorlige sakene vi har sett på lenge. Overgriperne var flere og det er snakk om gjentatte anledninger. Det er klart at hun har tatt det som skjedde svært hardt, sier Kjøren.

Viser dommeravhør

Det er så langt ikke noe som tyder på at rettssaken vil gå for lukkede dører. Det kan imidlertid være aktuelt når retten får se videoopptak av dommeravhørene med jentene, ifølge Kjøren.

Det er totalt satt av en uke til saken i Namdal tingrett. Rettssaken starter 18. februar. Dommer er sorenskriver Lisa Elin Bech.

Mer å lese på adressa.no:
Nytt fra Adressa Pluss: