De syv søstrene anker til Strasbourg

Familien og støttegruppa i Namsos ønsker å få saken prøvd i menneskerettighetsdomstolen.

I gode dager: Adresseavisen møtte søstrene for første gang i 2012 i Namsos. Søstrene Doaa, Gofran, Mona, Israe, Bayan, Sara og Nora utenfor hjemmet deres i 2012.  Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen

Saken oppdateres.

- Vi hadde vel aldri sett for oss dette da vi startet med saken for to og et halvt år siden, sier Jørgen Hoffmann i støttegruppa.

Familien har prøvd saken sin både i tingretten og i lagmannsretten. Høyesterett avviste saken og vil ikke behandle den.

- Da er det bare en mulighet igjen: Strasbourg. I tingretten og lagmannsretten er det begrenset hva som ble vurdert når det gjelder barns beste versus «innvandringsregulerende hensyn». I stor grad legger man Utlendingsnemnda sine vurderinger til grunn. Vi vil ha svar på om dette er riktig måte å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser på, sier Hoffmann.

Kort oppsummert ble asylsøknadene til familien avslått fordi norske myndigheter mener de ikke har beskyttelsesbehov og at deres identitet ikke var sannsynliggjort. Når faren etter mange år innrømmet at de kom fra Jordan, og ikke Palestina, ble de tvangsreturnert til hjemlandet. Barnas beste er blitt vurdert av myndighetene, men når det veies blant annet opp mot det at faren løy om identiteten over lengre tid, har vurderingen vært at det siste må veie tyngst.

Adresseavisen møtte jentene i Irbid i Jordan etter at de ble tvangsreturnert dit.

- Komplisert og omfattende

Hoffmann sier de er klar over at det skal mye til for å få saken sin inn for menneskerettighetsdomstolen:

- Men så lenge muligheten er til stede, er det godt nok for oss, sier Hoffmann.

Det er advokat Arild Humlen som har ført saken for søstrene så langt, og det er han som har fått klarsignal fra støttegruppa om å utforme en anke til Strasbourg:

- Hvis de vil forfølge saken videre, er det bare ett sted å gå. Så blir det opp til menneskerettighetsdomstolen å vurdere søstrenes tilknytning til Norge. De vil også måtte vurdere konsekvensen av en tvangsretur, særlig for de fire yngste jentene, opp mot statens interesser i denne saken. Dette er en komplisert og omfattende prøving, sier Humlen.

Fire av de syv søstrene oppholder seg nå i Malmö med moren. De har søkt om asyl i Sverige. Faren og de to yngste er igjen i Irbid i Jordan.

Kritisk innlegg i lokalavisa

I Namdalsavisa har det vært en del debatt rundt saken de siste ukene. «Jeg må innrømme at reportasjen om de syv søstre som nå er tilbake i Schengen-området provoserer meg sterkt. Ikke fra et sosialt perspektiv, men ut ifra et juridisk og samfunnsmessig perspektiv,» skrev Jarle Mediå. Han har senere skrevet at han har mottatt mange telefoner og tekstmeldinger som sier at «endelig er det noen som sier ifra at slik kan vi ikke ha det».

- Det er helt greit at noen er provosert av saken, men det er leit når kritikken i veldig stor grad er bygger på feil informasjon rundt situasjonen til søstrene og støttegruppas arbeid, sier Hoffmann til kritikken.

På forsiden nå