Dropper skillevegger i dusjen på ny skole i Steinkjer

Beslutningen ble tatt tross uenigheter om hvordan man skal angripe problematikken rundt kroppspress blant unge elever.

Formannskapet i Steinkjer kommune vedtok å ikke sette opp skillevegger på nye Steinkjer barneskole (Illustrasjonsfoto).  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

- Jeg kan skrive under på at dette med dusjing etter gym er en utfordring. Det har jeg fått erfare gjennom jobben min som lærer, men jeg tror ikke løsningen er å lage båser for hver enkelt. Det er heller slik at ungene må oppdras til å ha respekt for hverandre, og forstå at vi er alle forskjellige, sa Tor Arne Garnvik (V) til Trønder-Avisa.

Trønder-Avisa meldte torsdag at formannskapet i Steinkjer dropper forslaget om å ha skillevegger i dusjen på nye Steinkjer barneskole. Det til tross for at det i to hovedutvalg ble vedtatt å sette opp skillevegger.

- Vi vet at folk ikke deltar i gym fordi de opplever ubehag ved å dusje med andre. Vi liker det ikke, og vi må gjøre noe med det. Jeg skulle ønske at verden var annerledes, men å forandre på dette tror jeg er vanskelig, sa Roar Veiseth (Ap) til Trønder-Avisa.

Kroppspress

Debatten om kroppspress blant unge tok fyr i januar, da Adresseavisen omtalte kjønnsdelingen i svømmetimene ved Huseby skole i Trondheim. En gruppe jenter møtte en dag opp på rektors kontor, og sa de ønsket en kjønnsdeling av svømmingen i 8. og 9. trinn. Skolen gikk med på jentenes ønske etter diskusjoner i klassene. Der var det en bred enighet mellom elevene om at de ønsket dette.

Delte meninger

Før kjønnsdelingen ble innført, ble foreldrekontaktene gjort oppmerksomme på tiltaket i et møte for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU-leder Tarjei Leistad uttalte til Adresseavisen at det var delte meninger blant foreldrekontaktene om det var riktig å kjønnsdele svømmeundervisningen. Selv mente han at det er skuffende at en slik deling er aktuelt.

- Unntak kan aksepteres

Fremskrittspartiet tok opp saken i formannskapet i Trondheim, der de spurte kommunaldirektør Gunn Røstad om kommunen aksepterte kjønnsdelt undervisning. De fremmet også et forslag om at kjønnsdelt svømmeundervisning ikke kan aksepteres. Formannskapet konkluderte med at kjønnsdelt undervisning som hovedregel ikke kan forekomme i skolene, men at unntak kunne aksepteres ved alvorlige tilfeller, når det er faglig riktig og har støtte fra foreldre og elever.

Følg Adresseavisen på Facebook,Instagram og Twitter.

På forsiden nå