De dømte i voldsvideo-saken i Namsos anker

Mener seg uskyldig dømt

Fire unge menn ble dømt for vold mot syrisk flyktning i Namsos. Nå anker de dommen.

Dette er bilder fra videoen som ble lagt ut på sosiale medier.   Foto: SKJERMPRINT

Saken oppdateres.

I den såkalte voldsvideosaken, ble fire ungdommer dømt for vold eller medvirkning til vold mot en syrisk flyktning sommeren 2015 mens de filmet hendelsen. Det som skjedde ble publisert på sosiale medier samme natt. Alle de fire anker nå dommen, skriver Namdalsavisa.

Mannen som filmet volden, sa til Namdalsavisa «Jeg filmet det fordi jeg skulle ha noe å vise alle vennene mine».

Dommene

I Namdal tingrett ble de dømt for legemsfornærmelse og fikk straffer på henholdsvis seks måneders ubetinget fengsel og bot (dommen inkluderer også andre forhold som ikke har noe med voldsvideosaken å gjøre), 90 dagers ubetinget fengsel, 120 dager betinget fengsel og 120 timers samfunnsstraff.

De fire domfelte ble dømt til å være solidarisk ansvarlige for en oppreisningserstatning på 40.000 kroner, samt ødeleggelse av fornærmedes klær. En av de dømte må også erstatte fornærmedes mobiltelefon.

LES OGSÅ: Nye voldsvideoer fra Stjørdal spres på nett

Bevis og skyld

Advokat Ivar Hustad opplyser at hans klient har anket på grunnlag av bevisførselen i tingretten.

– Dommen ble anket 29. februar og jeg har sendt et støtteskriv til retten i dag (fredag). Vi mener faktagrunnlaget tingretten har brukt i domsavsigelsen er feil, og at min klient er dømt på bakgrunn av uriktig bevisgrunnlag, sier Hustad

Advokat Øystein Mørkved sier at hans klient har anket på bakgrunn av skyldspørsmålet.

– Min klient mener seg uskyldig dømt ut fra hendelsene den aktuelle natta, sier Mørkved.

Som sier at det er hovedgrunnlaget for anken, subsidiært som følge av dette ankes også straffutmåling og erstatningsansvar.

– Det er tatt med i ankeskrivet, men kommer jo som en naturlig følge av at vi anker skyldspørsmålet, sier Mørkved.

– Min klient mener han ikke har utøvd vold og heller ikke vært medvirkende, og anker derfor bevisvurderinga under skyldspørsmålet, sier advokat Siw Bleikvassli.

Hun sier at hennes klient også subsidiært anker over lovanvendelsen – skjerpende omstendighter, og straffutmålinga og ertatningsansvaret.

Advokat Christian Wiig som forsvarer hovedtiltalte var ikke tilgjengelig for kommentar fredag. Men tidligere har han uttrykt at det går mot en anke.

LES OGSÅ: - Jeg ble uvel da jeg så videoen, sier Namsos-ordfører

På forsiden nå