Trøndersk Høyre-topp mener ulveopprøret kan felle Erna

- Det kan fort handle om Erna Solberg får fire nye år eller ikke, sier Høyres stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag, Elin Agdestein.

Elin Agdestein (H) er uenig med partikollega og miljøvernminister Vidar Helgesen (H).  Foto: THERESE ALICE SANNE

Saken oppdateres.

Få timer etter at rundt 2000 jegere, politikere, grunneiere og andre samlet seg i Oslo for å protestere mot miljøvernminister Vidar Helgesens (H) avgjørelse om å stoppe den vedtatte lisensjakten på ulv, er Agdestein minst like klar som tidligere på at vedtaket må endres.

Holdt appell i Oslo: Meråker-bonde: - Respektløst. Et direkte overgrep.

Må tenke på distriktet

- Hovedproblemet er at Stortinget sitt vedtak er tilsidesatt med den beslutningen som nå er tatt. Dette handler om troverdigheten til Høyre, og jeg er oppriktig bekymret for hva som vil skje ved valget hvis dette blir stående. Vi styrket vår posisjon såpass mye i 2013 at vi ble regjeringsparti. Men vi er avhengig av en politisk linje som er relevant i hele landet, og moderat profil som tar hensyn til distriktene. Rovdyr er en realitet i Distrikt-Norge og spørsmålet blir da om man kan skal stole på Høyre i rovdyrpolitikken. Vedtaket er også i strid med partiets grunnverdier og ideologien som bygger på respekt for enkeltmennesket og eiendomsretten, sier hun.

Her demonstrerer Høyre-profilene mot egen regjering

LES KOMMENTAR: Ulven setter fyr i by mot land-konflikten

Uls skaper debatt. Denne ulven oppholder seg på Langedrag  Foto: Per Løchen, NTB scanpix

Støttes av styret

Stortingsrepresentanten har full støtte fra fylkesstyret, som har kommet med følgende uttalelse:

«Trøndelag Høyre ber om at vedtaket om lisensjakt på ulv blir gjort om i tråd med ulveforliket som ble inngått på Stortinget i juni 2016, og at lisensjakten gjennomføres i tråd med rovdyrnemndenes vedtak»

Agdestein uttrykker også bekymring for konsekvensene i tilgrensende områder til Hedmark, som for eksempel Røros hvis ulvebestanden får vokse uten begrensninger.

Helgesen nektet altså onsdag å endre vedtaket, men sa: «Vi vil overvåke skadepotensialet og ha lav terskel for å ta ut ulv der det er skadepotensial, og selv om det ikke blir lisensjakt, kan det bli uttak»

LES KOMMENTAR: Ulven setter fyr i by mot land-konflikten

Hett til helgen

For Agdestein holder ikke dette, og lurer på hvordan man tolker skadepotensial.

Hun trekker også frem det Høyre gikk til valg på:

- Høyre gikk til valg på lokal forvaltning, og fikk gjennom prinsippet om at rovviltnemnda skulle ha ansvaret for å forvalte innenfor sine egne områder. Det som nå har skjedd er i strid med dette, sier hun.

Til helgen møter Høyres stortingsgruppe, ledelse og statsråder til felleskonferanse. Der blir det hett, og Agdestein har mange med seg fra eget parti mot eget parti.

- Hvis ikke dette løser seg, må Erna selv gripe inn for å løse dette kjapt, sier hun.

Fakta om ulvestriden
  • * Klima- og miljødepartementet sa 20. desember i fjor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling.
  • * Det betyr at lisensfellingskvoten for ulv i 2017 reduseres fra inntil 47 til 15 ulver.
  • * Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det verken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir.
  • * Lovavdelingen mener det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
  • * Heller ikke vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade er oppfylt, ifølge lovavdelingen.
  • Regjeringens vedtak har møtt sterk kritikk, spesielt fra Hedmark. Kritikerne mener lovavdelingens vurdering er for snever og ikke forholder seg til barns trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale næringsinteresser. De mener også vedtaket vil føre til at ulvebestanden vokser utover det målet Stortinget har satt.
  • Kilde: NTB
På forsiden nå