Russland: Forlenget amerikansk nærvær på Værnes kan øke spenningen i nord

Den russiske ambassaden kritiserer regjeringens beslutning om å forlenge ordningen som gir amerikanske marinestyrker adgang til å øve og trene på Værnes.

Amerikanske soldater på vei ut av flyet på Værnes i januar i år.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

I uttalelsen som lørdag ble lagt ut på ambassadens Facebook-sider , framholdes det at den amerikanske tilstedeværelsen bryter med norsk basepolitikk, som slår fast at det ikke skal være permanente baser med fremmede styrker på norsk jord i fredstid.

– Dette er ikke i tråd med tradisjonen med godt naboskap, og det gjør Norge til en mindre forutsigbar partner. Det kan også øke spenningen og føre til en destabilisering av nordområdene. Vi ser på dette som en del av de USA-ledede militære forberedelsene som har tiltatt i kjølvannet av antirussisk propaganda-hysteri, skriver ambassaden.

Uttalelsen er stilet som et svar på en henvendelse fra nyhetsbyrået Reuters og er også gjengitt av AP lørdag kveld.

Tilbakeviser kritikken

Overfor Adresseavisen tilbakeviser Forsvarsdepartementet kritikken fra den russiske ambassaden.

- Alliert øving og trening på norsk jord er en viktig del av de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk. Vi er åpne om dette, og det er ingen grunn til russiske reaksjoner på at allierte øver og trener i Norge. Det er norske myndigheter som til enhver tid vurderer om en utenlandsk militær aktivitet i Norge er innenfor basepolitikken, sier pressevakt Lars Gjemble.

Det var høsten 2016 at regjeringen åpnet for en prøveordning med amerikansk rotasjonsbasert trening og øving på Værnes. Totalt er det snakk om 330 amerikanske marinesoldater som har sitt tilhold på Værnes når de ikke øver eller opererer andre steder.

LES MER: Vil stasjonere 300 amerikanske soldater på Værnes

Utvider med ett år

Onsdag ble det klart at regjeringen forlenger rotasjonsordningen som gir amerikanske marinesoldater adgang til å øve og trene på Værnes til ut 2018. Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité ble orientert om avgjørelsen samme dag.

Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men under møtet i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen ble det klart at ordningen bare forlenges med ett år. Det innebærer at ordningen med tilhold av amerikanske marineinfanterister på Værnes videreføres for en periode på ett år.

- Det er ikke lengden på oppholdet, men regjeringen som bestemmer hva som er innefor og utenfor norsk basepolitikk. Dette er fortsatt et ordning som er innenfor. Fordi basen er norsk. Fordi det er en rotasjonstyrke. Og fordi fordi det handler om øving. Allierte har øvet i Norge i årevis, uttalte forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide til Adresseavisen etter at avgjørelsen om forlengelse var fattet.

LES MER: Amerikanske soldater får trene på Værnes i ett år til

- Kan stride mot norsk politikk

I mai i år ble det kjent at norske og amerikanske myndigheter diskuterte en videreføring av ordningen.

Seniorforsker John Kristen Skogan ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt åpnet da for at en ny ordning strider mot vedtatt politikk.

- Dersom dette skal være en fast stasjonering, er det i strid med norsk basepolitikk. Avtalen om at inntil 330 marinesoldater fra USA kan drive rotasjonsbasert øving i 2017 var mer uklar i så måte: Hvor lenge skulle de være, hva skulle de drive med? Det endte opp med noe som er en klar oppmyking av norsk basepolitikk. Men dersom Værnes blir en fast hovedbase, vil det klart stride mot den norske basepolitikken, uttalte Skogan til Adresseavisen.

LES MER: - Fast hovedbase på Værnes strider mot norsk politikk

Konsekvenser

På spørsmål om hvilke konsekvenser han trodde det ville kunne få, svarte Skogan følgende:

– Det kan resultere i at forholdet til Russland blir litt annerledes enn det har vært. En fast stasjonering av utenlandske styrker på norsk jord i fredstid kan føre til at man på russisk side i økt grad begynner å vurdere norsk område som et mulig springbrett for væpnede aksjoner mot russisk område i en tilspisset situasjon – og opptre deretter.

Kraftig kritikk

Beslutningen om å tillate nærvær av amerikanske styrker på norsk jord er kraftig kritisert av Russland. I januar offentliggjorde den russiske ambassaden en uttalelse som i skarpe ordelag kritiserte avgjørelsen, men misnøyen var åpenbar allerede i fjor høst.

Men statsminister Erna Solberg (H) er uenig.

– Dette er ikke brudd på basepolitikken. Vi har alltid ment at vi kan ha øvelser, trening og tilstedeværelse i Norge. Det er permanente baser vi ikke skal ha, sa hun til NTB.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå