IS-tiltalt 34-åring fra Verdal:

- Nekter straffskyld

Den terrortiltalte verdalingen nekter straffskyld på begge punkter etter opplesningen av tiltalebeslutningen.

Saken oppdateres.

34-åringen står i Oslo tingrett tiltalt for for å ha inngått terrorforbund (straffelovens §147a fjerde ledd) samt deltakelse i terrororganisasjonen IS (straffelovens §147d).

Han nektet onsdag straffskyld på begge punkter.

LES OGSÅ: - Det er en absurd situasjon å være terrortiltalt

Ber om utsettelse

Straffesaken mot den terrortiltalte nordtrønderen startet med en begjæring om utsettelse av hele saken på grunn av nye opplysninger.

- Det er levert inn begjæring om utsettelse av hele saken, subsidiært avvisning av post to i tiltalen, opplyste tingrettsdommer Jannicke Johannessen.

Tiltalt i Kilis

34-åringen mener han allerede er frifunnet for deltakelse i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) i Tyrkia. Forsvarer Siri Langseth argumenterte derfor for at det etter all sannsynlighet skal foreligge en frifinnende dom i saken fra Tyrkia. Langseth viser her til uskyldspresumsjonen i jussen, hvor det grunnleggende rettsprinsippet er at man er uskyldig inntil man er endelig dømt i en straffesak.

Rettsaken skulle opprinnelig ha startet mandag, men ble utsatt til onsdag, da påtalemyndigheten fikk ukjente opplysninger i saken da nye dokumenter ble oversatt fra tyrkisk i helga.

Forsvarer Siri Langseth viste til rettsdokumenter fra Tyrkia.

- Det er foretatt avhør av tiltalte i Kilis 2. mai, og det er tatt ut en tiltale mot min klient 4. mai i Kilis, opplyser hun.

Nordtrønderen skal ha vært tiltalt for deltakelse i en væpnet terrororganisasjon.

Forvareren mener videre at det vil være en krenkelse av nordtrønderen at tiltalen leses opp i retten.

- Krenkelse etableres i det man leser opp tiltalen. En tiltale er den sterkeste formen for mistanke som kan rettes mot en person, sier Langseth.

I 2015 prøvde Adresseavisen å finne svar på hvorfor tre etnisk norske nordtrøndere som kjente hverandre plutselig dro til Syria

Savner endelig dom

Straffeutmålingen i Tyrkia er ifølge forsvarer tilnærmet lik norsk straffeutmåling for deltakelse i en terrororganisasjon.

Ifølge den terrortiltalte nordtrønderen er han av den oppfatning at han ble frifunnet.

- Vi savner en endelig dom i saken, men siden tiltalte ble løslatt i august fra tyrkisk varetekt, så underbygger dette hans opplysninger, sier Langseth.

Den terrortiltalte verdalingen sto tiltalt sammen med en tunisier han rømte fra IS-kontrollerte Syria sammen med.

- Vitneforklaringen til tunisieren er en del av bevismateriale i tiltaltes sak. Det skal foreligge en logg og beslaglagt bevismateriale, samt en saksmappe i sin helhet.

En annen vinkel

Påtalemyndigheten ser uskyldspresumsjonen fra en annen vinkel.

De mener at tiltalte ble løslatt av tyrkiske myndigheter etter tre og en halv måned, fordi de ønsket å deportere ham. Bakgrunnen mener påtalemyndigheten, var at de ikke så noen grunn til å ha ham i tyrkiske fengsel.

- Vi savner selvfølgelig også en dom. Det er ikke lett å få ut noe fra Tyrkia slik forholdene er nå, sier politiadvokat og medaktor i saken, Thomas Blom.

Påtalemyndigheten motsetter seg forsvarerens begjæring.

Ingen utsettelse

Etter en pause for å vurdere onsdagens begjæring om utsettelse, kom retten tilbake. Dommer Jannicke Johannessen avviste ønsket.

- Ingen skal bli straffeforfulgt for andre gang i en sak personen allerede er dømt i. Dette gjelder innen samme stat, altså Norge, sa dommer Johannessen.

Terrorettssaken startet i Oslo tingrett onsdag morgen. På bildet er aktor Kim Sundet i samtale med forsvarerne (f.v.) Siri Langseth og Elisabeth Myhre.  

Terrorettssaken startet i Oslo tingrett onsdag morgen. På bildet er aktor Kim Sundet i samtale med forsvarerne (f.v.) Siri Langseth og Elisabeth Myhre.  

På forsiden nå