Sendes i fengsel for å ha kjørt uten førerkort flere ganger

Mannen i 20-årene har aldri hatt lappen, men dømmes nå for kjøretur nummer ni og ti.

Saken oppdateres.

- Når han likevel stadig kjører bil, viser han en total mangel på respekt for vegtrafikklovens regler, samt at tidligere idømt straff ikke har hatt noen effekt. Både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier at en streng reaksjoner nødvendig, heter det i dommen fra Inntrøndelag tingrett.

Saken ble avgjort nylig med en tilståelsesdom.

Retten dømmer siktede til 24 dager ubetinget fengsel. Uten tilståelsen ville straffen blitt 30 dager fengsel.

I et rundskriv fra Riksadvokaten heter det at ved kjøring uten gyldig førerkort mer enn fire ganger, bør det idømmes ubetinget fengsel.

Les også: Kvinne dømt for ruskjøring, politiet fant også en pistol i klesskapet hennes

På forsiden nå