Politiet advarer mot frislipp av snøscooter

Politiet advarer mot å slippe løs snøscooterfolket i trøndersk utmark. - Det vil føre til mer ulovlig kjøring og ikke minst flere alvorlige ulykker og redningsaksjoner.

Lensmannen mener at flere scooterløyper og leder vil føre til at den ulovlige kjøringen flyttes fra innmarka til utmarka. 

Saken oppdateres.

Det sier lensmann Nils Roger Duna i Flatanger. Han var tidligere miljøkoordinator i Nord-Trøndelag politidistrikt, og er en av dem som kjenner best til konsekvensene av økt scootertrafikk. I går snakket han til kommuneledere fra hele Nord-Trøndelag på den skalte Miljøkonferansen 2015 som arrangeres i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Flere alvorlige ulykker

Og Duna er krystallklar på konsekvenser av økt snøscootertrafikk.

- Mellom 2000 og 2005 omkom 85 personer i Sverige i snøscooterulykker, ni av dem var fra Jämtland. Det viste seg at 64 prosent av disse kjørte i alkoholpåvirket tilstand. En tilsvarende undersøkelse i Canada viste at hele 70 prosent var påvirket av alkohol. Økt scootertrafikk vil uten tvil generere nye utfordringer, mener Duna.

Mye synsing

Duna mener det har vært en unyansert scooterdebatt etter at myndighetene ville åpne opp for mer scooterkjøring i den norske villmarka.

- Det er mye synsing, særinteresser for og mot, økonomiske interesser og så videre. Det er viktig å se helheten og se konsekvensene. Man tror at politiet som kontrollregime er ute i marka hele tiden. Det er bare tull og tøys, sier han.

Flere lovbrudd

Duna sier det ikke bare blir mer ulovlig kjøring og ikke minst flere alvorlige ulykker og redningsaksjoner med økt snøscootertrafikk, det vil også bli flere brudd på veitrafikkloven og miljølovene.

Politiet i Nord-Trøndelag politidistrikt rår over 14 snøscootere som skal bruke til å kontrollere motorferdselen i utmarka.

Bruk av helikopter for å oppdage ulovlig scooterkjøring er mye mer effektivt.

- To timer med helikopter-kontroll er meget effektivt. For å kontrollere et tilsvarende område måtte vi har brukt mange snøscooterpatruljer over flere uker. Det er med andre ord svært kostnadseffektivt og tidsbesparende. I Sverige finnes syv politihelikoptre hvorav ett av dem er stasjonert i Östersund. Dette helikopteret brukes for det meste vinters tid til snøscooterkontroll i Jämtland.

Liten respekt for loven

Lensmannen mener at flere scooterløyper og leder vil føre til at den ulovlige kjøringen flyttes fra innmarka til utmarka.

- Det er flere kontrollutfordringer. Store utmarksarealer betyr mindre oppdagelsesrisiko. Allerede i dag er det mange som stikker av fra kontroller og har liten forståelse og respekt for loven.

I Nord-Trøndelag politidistrikt finnes nesten 4500 snøscootere, men dette taket vil øke betraktelig dersom det legges til rette for økt aktivitet med flere leder og løyper.

På forsiden nå