- HiNT ser i feil retning

Roald Bergstrøm stiller seg uforstående til at Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) ikke vender blikket sørover.

Regional samling: HiNT hører naturlig hjemme i det trønderske utdannings- og forskningsmiljøet mener Roald Bergstrøm. 

Saken oppdateres.

Verken selvstendighetsalternativet eller en fusjon med Universitetet i Nordland (UiN) er etter Roald Bergstrøms oppfatning veien å gå.

Roald Bergstrøm er seniorrådgiver, ingeniør og sivilarkitekt. Han har hatt flere ledende jobber innen NTNU-Sintef-systemet. I de senere årene har han vært tilknyttet Helsedirektoratet. Veteranen er bosatt i Verdal og har pendlet til Trondheim helt siden 1986. Med solid bakgrunn for egne meninger hevder Bergstrøm at han ikke har merket noen utbredt uvilje blant sine kolleger mot å innlemme HiNT inn til det gode selskap i trondheimsmiljøene.

- Snarere tvert imot. Det er egentlig ikke merkelig ettersom det i mange år har vært et utstrakt og godt samarbeid mellom de trønderske forsknings- og utdanningsinstitusjonene.

- Hører hjemme i Trøndelag

Bergstrøm er oppriktig forbauset over at HiNT i sitt opprinnelige styresignal presenterte tre ulike, men uprioriterte alternativer: selvstendighet, fusjon med HiST og fusjon med UiN. At styret i tolvte time fant tiden inne til å gi et spissere signal mot å fusjonere med UiN er ikke særlig fremtidsrettet ifølge Bergstrøm.

- HiNT hører naturlig hjemme i det trønderske utdannings- og forskningsmiljøet. Uten at jeg kjenner inngående til Bodø-miljøet, har jeg en mistanke om at også UiN ser mot Trondheim. En fusjon med HiNT kan i så måte brukes som et springbrett, sier Bergstrøm.

Han påpeker at høyskolen er den viktigste kunnskapsinstitusjonen i Nord-Trøndelag med mange flinke fagfolk. På Røstad i Levanger kan HiNT skryte av å ha landets flotteste campus. Studentene gir høye score på studentbarometeret. Likevel har HiNT et tynt studentgrunnlag som kan bli ytterligere utfordret med skjerpede opptakskrav og en fremtidig femårig lærerutdanning på masternivå.

- Studentene er HiNTs viktigste ressurs. Hvis ingen vil studere der, har ikke høyskolen noen fremtid, oppsummer Bergstrøm.

- Nye behov vokser frem

Han påpeker at samfunnet er i endring der nye behov vokser frem. Oljenæringen er på hell og den landbaserte oljeindustrien ser seg om etter nye markeder. Helsesektoren er i utvikling og trenger nye løsninger. Energiproduksjonen blir mer lokal. Grønne næringer er i vekst og matproduksjon blir stadig viktigere.

- Etter 40 år med oljebasert industri i umiddelbar nærhet er det et paradoks at HiNT ikke har et studietilbud som er bedre tilpasset næringslivets behov, sier Begstrøm.

Han fremholder at Nord-Trøndelag har mange gode naturgitte forutsetning for en positiv utvikling innenfor de samfunnsendringene vi står overfor.

- Bør friste trondheimsmiljøene

- For å lykkes med en omstilling må vi koble ressursene vi har i fylket med den beste kunnskapen som er tilgjengelig, sier Bergstrøm, underforstått at den koblingen ligger en times reise unna i retning Trondheim.

Nord-Trøndelag har etter Bergstrøms oppfatning regionale ressurser og fortrinn som også er fristende for trondheimsmiljøene. Han fremhever blant andre Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Hunt), som NTNU har et direkte eiendomsforhold til. Industrimiljøene på Innherred er en annen magnet. Nordfylket har dessuten en sterk bygge- og anleggsnæring og et landbruk av nasjonal betydning.

- Hvis en skal bli god, må man samarbeide med de beste, konkluderer Roald Bergstrøm.

På forsiden nå