Skal brannsikre Norges nasjonalskatter

En liten bedrift i Verdal har fått den store oppgaven med å brannsikre det nye Nasjonalmuseet som er under oppføring i hovedstaden.

Sikring mot brann: Daglig leder Eivind Elnan og teknisk leder Jon Olav Vikan i Hypoxic Technologies har signert kontrakt på brannsikring av det nye Nasjonalmuseet som er under bygging i Oslo.  Foto: Jan Erik Roel

Saken oppdateres.

Hypoxic Technologies har nettopp sikret seg den prestisjetunge kontrakten med Statsbygg. Kontrakten har en verdi på mellom 10 og 15 millioner kroner.

– Dette blir et viktig referanseprosjekt for oss, sier Eivind Elnan, daglig leder i Hypoxic Technologies.

Evind Elnan og Jon Olav Vikan, som er teknisk leder, har siden etableringen i 2008 utviklet en unik teknologi for brannsikring av bygninger. De to forteller at metoden, såkalt inert luftteknologi, går ut på å hindre at brann oppstår ved at oksygeninnholdet i beskyttede rom senkes permanent fra 21 prosent til ca. 15 prosent. Dermed er oksygeninnholdet så lavt at brann ikke kan oppstå. En fyrstikk som bli tent i et slikt rom slukkes øyeblikkelig på grunn av oksygenmangel.

– Derfor er dette ikke et tradisjonelt slokkeanlegg som først utløses når brannen har oppstått, presiserer Elnan og Vikan.

Ingen brann, ingen skader

De fremholder at tilsvarende oksygenkonsentrasjoner er å finne i høydehus, om bord i fly og på toppen av Galdhøpiggen. Med andre ord er det tilstrekkelig med oksygen i luften til at mennesker kan puste omtrent som normalt. Bruksområdet for teknologien er imidlertid ikke først og fremst oppholdsrom, men arkiver, magasiner, lager, server- og datarom samt andre tekniske rom.

Elnan påpeker at tradisjonelle brannsikringssystemer, med slokkeutstyr som vannoverrisling og skum, ofte medfører like stor skade som selve brannen. Med inert luft blir det i praksis ingen brannskade og ingen sekundære slokkeskader, som oksidering, korrosjon, miljøskade eller forgiftning. Systemet er også sikkert mot feilutløsning

Hypoxic Technologies samarbeider med et italiensk firma som lager de fleste komponentene som er styringssystemer og kompressorer som sentrifugerer og filtrerer luften.

– Teknologien har vært kjent, men dårlig utnyttet. Vi har vært tidlig ute og utviklet den, opplyser Elnan.

Åpner nye muligheter

Han fremholder at bedriften har sikret seg rettighetene i Norden og levert sikringsutstyr til Forsmark kjernekraftverk i Östammar i Sverige, Kulturhistorisk Museum, Norsk Teknisk Museum og byarkivet i Oslo og datarom i en rekke av landets sykehus.

– Kontrakten på Nasjonalmuseet er den desidert største og mest prestisjetunge, understreker Elnan.

Det nye Nasjonalmuseet har nemlig et samlet areal på 54600 kvadratmeter og et utstillingsareal på 13000 kvadratmeter. Kostnadsrammen er 5,3 milliarder kroner, og det monumentale bygget skal ferdigstilles i løpet av 2019.

– Vi har derfor litt tid på oss, men prosjekteringen starter umiddelbart. Derfor regner vi med å utvide staben med et par ansatte om kort tid.

Elnan og Vikan ser for seg at kontrakten åpner mulighetene for flere oppdrag. Både nytt Munchmuseum og nytt Deichmanske bibliotek ligger i løypa.

Denne kontrakten gir oss store muligheter, sier Evind Elnan og Jon Olav Vikan.

– Bygd stein for stein

Per Anders Folladal, daglig leder av rådgivningsfirmaet Proneo, påpeker at Hypoxic Technologies er et en ektefødt inkubatorbedrift i Verdal industripark der samarbeid med kompetansemiljøene i Trondheim har vært en sentral strategi.

– Bedriften er utviklet av unge innovative folk som kombinerer teknologi, markedskunnskap og produksjonskompetanse. De to gründerne har arbeidet langsiktig og bygd stein for stein med klart mål om lokalt fotavtrykk og verdiskaping, sier Per Anders Folladal.

På forsiden nå