Fanger 150 gjess i ett smell

Åtte kanoner fyres av. Delvis skjult av kruttrøyken fyker fangstnettet gjennom luften. 150 kortnebbgjess er med ett sperret inne i garnet.

Forskere setter merking på Kortnebbgås i Skogn, og registerer samtidig den fysiske formen til fuglene. Snart skal jaktkvoten økes på denne arten i Norge. 

Dette er første gang metoden med massefangst av gjess er gjennomført i Norge.