Vil bygge 7,6 km lang tunnel på E6

Nå skal en av landets mest sårbare veistrekninger utbedres.

Dette er forslaget til Statens vegvesen for ny E6-trase mellom Kvithammar og Åsen. Video: STATENS VEGVESEN

Saken oppdateres.

Statens vegvesen vil legge ny E6 mellom Kvithammer og Åsen i en 7600 meter lang tunnel gjennom Forbordsfjellet. Den nye veien vil gi tre kilometer kortere E6, sammenlignet med dagens trase. I Midt-Norge er det bare Eiksundtunnelen i Møre og Romsdal, med sine 7765 meter, som er lengre enn den planlagte tunnelen gjennom Forbordsfjellet.

Byggestart i 2018

Regjeringen har sagt at et eget veiselskap skal arbeide videre med strekningen mellom Ranheim og Åsen. 20 kilometer med ny E6 mellom Kvithammer og Åsen skal redusere sårbarheten i transportsystemet i Vuddudalen og Langstein.

Her finnes det knapt omkjøringsmuligheter hvis det skjer alvorlige ulykker, noe som gjør at landet deles i to. Med byggestart i 2018 kan veien stå klar til bruk i 2022.

Fire felt

Statens vegvesen vil bygge toløps tunnel og firefelts vei. Dagens E6 skal benyttes som omkjøringsvei for fremtidig E6, og som lokalvei og gang- og sykkelvei.

Se hvordan veien kan bli i video over.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå