Slik blir nye fylkesveg 17

Se animasjonsfilm fra Bangsund og Beitstad.

De første utbedringene av fylkesveg 17 vil skje i Bangsundsvingene.

Saken oppdateres.

Etter at prosjektet ny fylkesveg 17 ble lagt på is tidligere i år, er det på nytt blåst liv i planene. Alle involverte kommuner er enige om at prosjektet skal gjennomføres. Allerede neste år kan utbedringene av Bangsundsvingene starte.

- Her er det i dag veldig svingete og en liten tunnel. Det er den strekningen som er viktigst å utbedre, forteller prosjektkoordinator i Statens vegvesen Sidsel Bryne.

SE ANIMASJONSFILM AV HVORDAN VEIEN BLIR I BANGSUND I VINDUET OVER

Byggestart 2013

Prosjektplanen er nå ute på siste høringsrunde, men vil høyst sansynlig bli vedtatt i desember. Utbedringene vil koste 100 millioner kroner.

- Fylkeskommunen vil bidra med 40 millioner kroner. Det resterende blir, slik det ser ut nå,  bompengefinansiert. Bygginga av nyveien vil tidligst starte høsten 2013, forteller Bryne.

Bru over Beitstadsundet

Når det gjelder fylkesveg 17 mellom Jådåren og Sprova ligger byggestarten litt lenger fram i tid.

- Her har vi klart å skrelle et utall alternativer ned til to. De politiske pilene peker imidlertid mot det alternativet som innebærer en helt ny veg til Malm fra Strømnestangen. Her skal kommunedelplanene i Steinkjer og Verran vedtas tidlig neste år, forteller Bryne. 

Denne delen av prosjektet koster over en milliard kroner. Her har fylkeskommunen forutsatt bompengefinansiering og tidligste byggestart er 2015.

SE ANIMASJONSFILM AV HVORDAN VEGEN KAN BLI MELLOM JÅDÅREN OG SPROVA I VINDUET UNDER

Se det mest aktuelle alternativet for nye fylkesveg 17 fra Kvarvingsdalen til Sprova.

På forsiden nå