Fant kreftfremkallende gass på skole

Olav Duun videregående skole i Namsos har flere rom med høye verdier av radongass.

Saken oppdateres.

Bakgrunnen for målingene er nye forskrifter med pålegg om å måle radongass i offentlige bygg.

– Vi skal foreta målinger i alle de videregående skolene. Dette skal bearbeides i en tiltaksplan, opplyser fylkesopplæringssjef Vegard Iversen til Namdalsavisa. .

Over tillatt grense

Målingene som ved Olav Duun videregående viser konsentrasjon av radon over det som er satt som øvre grense.

Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier, ifølge Statens strålevern.

Strålevernet anbefaler ei tiltaksgrense på 100 becquerel (Bq) per kubikkmeter luft.

LES OGSÅ:

Folk har hørt om radon, men veldig få måler hjemme

Radongass tar livet av anslagsvis 300 nordmenn årlig.


Dersom middelverdien gjennom ett år ligger høyere enn 100 Bq/ kubikkmeter, anbefaler Strålevernet at det settes i verk tiltak så snart som mulig.

Maksimal grenseverdi er satt til 200 Bq/kubikkmeter. Radonkonsentrasjonen i alle rom bør ligge under denne grensa, ifølge Strålevernet.

Ved Olav Duun videregående skole er det påvist radonkonsentrasjoner to steder på over 300 Bq/kubikkmeter.

Også i restaurerte og nye bygninger er det mål mye radon.

Vurderer strakstiltak

Målinger i om lag halvparten av de videregående skolene i Nord-Trøndelag ble foretatt i vinter.

Resten skal etter planen tas til høsten/vinteren. Deretter blir det laget tiltaksplan som legges fram til politisk behandling.

Men det kan også bli aktuelt å sette i verk strakstiltak enkelte steder.

LES OGSÅ:

Radon dreper flere enn trafikken

I fjor gikk 169 liv tapt i trafikken, men hele 300 døde av lungekreft knyttet til radongass i norske husstander.


Fylkeskommunen har brukt 1,3 milliarder kroner på nye skolebygg og restaurering/opprusting av gamle.

– De gamle bygningene gjennomgås med fokus på å helse, miljø og sikkerhet. Vi vet at det er noe å gjøre både ved Olav Duun og andre skoler, sier Iversen.

Fortsatt gjenstår mye, og det kan bli avdekket mangler også i restaurerte bygg.

Radon
  • Radon er en radioaktiv edelgass som finnes i jord/bergarter.
  • Norge er blant de landene i verden som har størst konsentrasjon av gassen.
  • Målinger og anslag tyder på at at en av ti, eller 170.000 boliger i Norge, har for høye radonverdier.
  • Statens strålevern anbefaler at radonnivået alltid skal være under maksimumsgrensa på 200 bequerel (Bq) per kubikkmeter luft.
  • Grensen for hva som er forsvarlig er satt til 100 Bq/kubikkmeter. Er konsentrasjonen over 100 Bq/kubikkmeter bør en bedre ventilering og tette hull mot grunnen.
  • Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsaken til lungekreft i USA, nest etter røyking.
På forsiden nå