Ubeskyttede oppfinnelser

Utlendinger står for fire av fem patentsøknader i Norge. Derfor har norsk næringsliv et patent problem.

Saken oppdateres.

- Total bevisstløshet. Det beskriver dessverre situasjonen i norsk næringsliv når det gjelder beskyttelse av oppfinnelser, design og varemerke, sier Magnus Hakvåg. Han er ekspert på hvordan en bedrift skal ta vare på sine immaterielle verdier, det vil blant annet si oppfinnelser, design og varemerker. I fem år har han jobbet som selvstendig konsulent, med utgangspunkt fra kontorer på nyskapingsmaskinen Gløshaugen.

Ifølge Hakvåg er det noen få bedrifter som har høy kompetanse og et bevisst forhold til hvordan de skal ta vare på bedriftens verdier, men de aller fleste har det ikke.

- Det skulle i det minste ha vært flere som kunne flyttes fra kategorien bevisstløs til bevisst eller klar over problemet. Bare det hadde hjulpet mye, sier Hakvåg.

Han får langt på vei støtte fra Tove Berg, avdelingsdirektør i Patentstyret.

- Det er dessverre lite kunnskap om vern av industrielle rettigheter. Jeg tror det skyldes at mange ikke vet hvordan de skal gå frem for å beskytte virksomheten sin, sier Berg.

Nasjonal aksjon

Patentstyret reiser nå landet rundt for å fortelle om hvordan bedrifter bør beskytte verdiene sine. Tidligere denne uken deltok om lag 30 personer på et møte i Trondheim for å få vite mer om beskyttelse av patenter, design og varmerker. - I 1979 utgjorde immaterielle verdier 20 prosent av en gjennomsnittlig bedrifts samlede verdi, mens resten var fysiske verdier i eiendom og maskiner. I dag er det snudd på hodet, slik at de immaterielle verdiene utgjør 80 prosent. Vi er vant til å sikre våre fysiske verdier med forsikring, men mange bedrifter har ikke sikret sine immaterielle verdier, ifølge Berg.

De immaterielle verdiene regnes som verdien av kunnskapen som sitter i hodene hos de ansatte, oppfinnelser, varemerker og ikke minst bedriftens merkevareverdi. Merkevaren er kundenes holdning til en bedrift eller et produkt.

Fire av fem

Ifølge Tove Berg dokumenteres næringslivets uvitenhet av tallene for hvem som søker om beskyttelse for sine oppfinnelser og varemerker til Patentstyret. Utlendinger står bak:

80 prosent av alle patentsøknader,

75 prosent av alle varemerkesøknader og

60 prosent av alle søknader om å beskytte et design.

- Patent er ikke nødvendigvis den riktige løsningen for alle, men norsk næringsliv benytter i altfor liten grad disse mulighetene til å sikre seg enerett, mener Tove Berg.

Berg og Hakvåg mener norsk næringsliv risikerer å tape store verdier hvis de ikke har en bevisst holdning til det å beskytte bedriftens immaterielle verdier. Uten patentbeskyttelse kan hvem som helst - som regel helt lovlig - kopiere en teknologi. Det samme gjelder et unikt design eller et verdifullt varemerke.

- Konsekvensen kan være at en bedrift sitter tilbake med utviklingskostnadene, mens en konkurrent kan stjele gevinsten, advarer Tove Berg.

Hakvåg peker på at med mer kunnskap kan bedrifter også lettere unngå å gjøre feil som fører til krav, gjerne med påstand om millioner i erstatning, fra andre bedrifter som mener at deres rettigheter blir krenket.

Han mener bedriftene kan lære av hverandre, og har sammen med revisjonsselskapet Deloitte tatt initiativ til å etablere en møteplass der tema er beskyttelse av immaterielle verdier.

(Foto: Lars Harald J. Kristiansen)

Foto: Lars Harald J. Kristiansen

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå