Kjeldstad kutter 50 årsverk

Trevarekonsernet Kjeldstad reduserer bemanningen med ti prosent på grunn av sviktende omsetning.

Saken oppdateres.

Sammenlignet med toppnivået så er nå 30 prosent av omsetningen borte, forteller konsernsjef Ola Morten Eidem i Kjeldstad. Selskapet vokst kraftig de siste par årene, blant annet gjennom oppkjøp, og omfatter blant annet Støren Treindustri, Eliløkken Bruk i Børsa, Gilstad Trelast i Levanger og Meråker Byggvare. Nå kommer tilbakeslaget.

– Vi har besluttet at vi på konsernbasis skal redusere bemanningen med ti prosent, det betyr ca. 50 årsverk, sier Eidem.

De satser på å være i mål med nedbemanningen i løpet av november.

Det blir en kombinasjon av oppsigelser og permitteringer, med størst andel oppsigelser, sier han.

Eidem sier de opplever store variasjoner innenfor selskapets forskjellige områder og produktgrupper.

– Det er innen trelast til boligbygging hvor det har sviktet mest, sier han.

På forsiden nå