Kan bli framtidig bydel for studenter

Politikerne i Trondheim mener stundentboliger bør være et bærenede element i en ny bydel i aksen Sluppen - Tempe - Lerkendal.

Saken oppdateres.

–Vi har som mål at Sluppen-Tempe-Lerkendal skal bli en helt ny bydel, og da er studentboliger perfekt. Det fører gjerne med seg kafeer, barer og annen bebyggelse, og er god byplanlegging på flere nivåer, sier Høyres gruppeleder, Yngve Brox.

Arbeiderpartiet er ikke mindre begeistret for SiTs initiativ til å bygge 600 nye studentboliger på Lerkendal.

– Jeg synes det er et kjempespennende initiativ fra Studentsamskipnaden. Det tjener området Lerkendal og Tempe, som kan utvikle seg til å bli en viktig akse mellom Sluppen, hvor det kommer flere teknologibedrifter, og opp mot NTNU på Gløshaugen og Hist i Midtbyen, sier kommunalråd for Arbeiderpartiet, Geir Waage.

LES OGSÅ: 450 av 7000 nye studenter får SiT-bolig

LES OGSÅ: Gir opp boligjakten

LES OGSÅ: Leieprisene til værs

Kan få Sorgenfri

Studentsamskipnaden har selv tatt initiativ til byggingen av 600 studentboliger like nedenfor Lerkendal Stadion, og er nå i forhandlinger med Skanska, som eier tomta. SiT håper å ha en rammeplan på plass i løpet av juni.

– Vi har allerede fått nye studentboliger i Elgesetergata gjennom prosjektet «Teknobyen» som står ferdig i høst. I 2016 blir også Bussdepoet på Sorgenfri ledig. Dette er et enormt område som eies av kommunen. Vi i Arbeiderpartiet ønsker studentboliger der. Det gir oss en veldig sentral og kompakt plassering av studentboliger, sier Waage.

– Hvis SiT søker om å få bygge boliger der, er også vi i Høyre positive til det. Men jeg vil gjerne ha en søknad foran meg for å vurdere nærmere. Sorgenfri-tomta ligger for nært veien til at den er ideell for familieboliger. Det kan være smart å slippe til flere studenter i dette området, det er både sentralt i forhold til studiested og kommunikasjoner, og man unngår konflikter, sier Brox.

Vil fortsatt subsidiere

Måten kommunen kan tildele SiT tomta på, er gjennom bruk av forkjøpsrett. Det har også vært tradisjon for at SiT får kjøpe den til en lavere sum enn om den skulle gått til andre formål, en form for subsidiering.

I rådmannens forslag til ny handlingsplan i Trondheim, foreslår hun at subsidieringen av studentboliger må ta slutt. SiT har allerede uttalt at tomteprisen er den største bøygen med tanke på å bygge rimelige boliger.

– Handlingsplanen skal behandles i august, og da vil vi stemme for subsidiering. Det var det som gjorde det mulig å realisere studentboligene Elgesetergata, og vi mener man også at bør gjøre det på Sorgenfri, sier Waage.

– Vi har programfestet at vi er for subsidiering, kommenterer Brox.

Utfordrer politikerne

Boligdirektør i SiT, Terje Bostad, er glad politikerne ønsker studentene velkommen rundt Tempe og Lerkendal, men sier at man ikke har kommet så langt som til å formulere noen planer for utbygging på Sorgenfri ennå.

–Men vi vil gjerne utfordre politikerne i forhold til tomta på Lerkendal. Vi ønsker ikke 50-etasjes bygninger der, men gjerne mer enn de 600 boligene vi så langt har skissert. Vi er spente på hvor langt det politiske miljøet kan strekke seg i forhold til en grense i høyden, sier Bostad.

–Både i forhold til fritak fra krav om parkering og høyde ønsker vi å strekke oss så langt vi kan, men vi må se de konkrete planene og blant annet analysere lys- og skyggeforhold de nye bygningene skaper for eksisterende bebyggelse, før vi kan konkludere her, sier Waage.

 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå