- Vindparkene er blitt mer lønnsomme

Statkraft gir grønt lys for videre vindkraftutredninger på Trøndelagskysten.

Seks vindparker med en kapasitet på over 1000 megawatt er inkludert i planene på Trøndelagskysten. 

Saken oppdateres.

Det går fram av en nyhetsmelding fra Statkraft tirsdag morgen.

Dermed lever vindkraftentusiastenes håp om en investering på 15–20 milliarder kroner i kraftlinje og trøndersk vindkraft. Samtidig understreker Statkraft at lønnsomheten fortsatt er usikker.

- Før beslutningsunderlaget er klart, gjenstår det omfattende arbeider med optimalisering av prosjektet, detaljprosjektering, tilbudsforespørsler og forhandlinger med leverandører. Forutsatt at prosjektet viser lønnsomhet, kan en eventuell investeringsbeslutning tas i første kvartal neste år, sier konserndirektør Jon Brandsar i Statkraft i nyhetsmeldingen.

LES OGSÅ: Vindparkene kan være lønnsomme

LES OGSÅ: Fosen vind - takk og farvel

LES OGSÅ: Snillfjord kan miste milliardprosjekt

LES OGSÅ: Nå vil Statkraft bygge vindkraft likevel

Politisk rabalder

Statkraft sa før sommeren nei til å satse på Trøndelagskysten, men hentet fram prosjektet igjen etter massivt politisk press. Begrunnelsen var at Statnett hadde åpnet for en større utbygging nord for Trondheimsfjorden, der vindforholdene er bedre enn i sør.

Konsekvensen er at Remmafjellet vindpark i Snillfjord nå ligger an til å bli droppet, mens Harbaksfjellet i Åfjord er inne i prosjektplanene.

Kraftselskapene vil nå fortsette forhandlingene og detaljprosjektere de seks vindparkene Kvenndalsfjellet (Åfjord), Storheia (Åfjord/Bjugn), Roan, Harbaksfjellet (Åfjord), Geitfjellet (Snillfjord) og Hitra fase to fram mot en eventuell investeringsbeslutning i første kvartal 2016.

Trønderenergi: - Mer lønnsomt enn før

Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi er svært fornøyd med at utbyggingsoperatør Statkraft vil fortsette å utrede milliardprosjektet i samarbeid med NTE, Agder Energi, Trønderenergi og to sveitsiske investorer.

Planen er at Statkraft skal dekke halvparten av utbyggingskostnadene, sveitserne 40-45 prosent, og Trønderenergi 5-10 prosent.

- Lønnsomheten er bedre nå enn da Statkraft sa stopp før sommeren. Vi mente prosjektet var bra også da, sier Gjersvold.

Forbedringen skyldes en større utbygging i nord, men også at  løsningene er forbedret, ifølge Trønderenergi-sjefen. Framtidige kraftpriser er fortsatt det største usikkerhetsmomentet,mener han.

- Vi har relativt god innsikt i prosjektet nå, men det er markedsvurderinger som til sjuende og sist vi være avgjørende, sier Gjersvold.

Statkraft: - Vi vet for lite

Ifølge kommunikasjonssjef i Statkraft, Torbjørn Steen, er alle de fire kraftselskapene med videre. På sikt har Agder Energi og NTE planer om å selge seg ut.

- Det er de fire eierne i Fosen Vind, det vil si kraftselskapene, som er enige om å fortsette utredningen. Noen fremtidig kontret fordeling av eierandeler er ikke avklart ennå. Det vil ikke avklares før i forkant av en eventuell investeringsbeslutning, sier Steen.

- Hva med sveitserne?

- De har den rollen de har hatt siden slutten av juni. Et konsortium ledet av dem er interessert i å kjøpe de eierandelene som da blir til salgs.

- Er det aktuelt å trekke andre investorer inn i prosjektet?

- Vi er i dialog med konsortiet med sikte på å få dem inn som ekstern eier. Det foregår ikke noe utover det.

- Hvis sveitserne trekker seg, hva skjer da?

- Det blir spekulasjoner som det vil være galt av meg å kommentere, svarer Steen.

Statkraft viste til dårlig lønnsomhet da prosjektet ble lagt i skuffen i juni i år. Kommunikasjonssjef Steen sier det er for tidlig å si hvordan regnestykket vil se ut nå.

- Det er først når vi har detaljprosjektert og optimalisert prosjektet, og gjennomført både tilbudsforespørsler og forhandlinger med leverandører, at vi har et grunnlag som gjør at vi kan beregne lønnsomheten med noen særlig sikkerhet, sier han.

Ifølge Steen foreligger det ingen planer om en ny, grundig gjennomgang av prisutsiktene i kraftmarkedet.

- Dersom vi kommer til en investeringsbeslutning, vil den basere seg på det som er vårt gjeldende markedssyn på det tidspunktet. Vi har ikke noen planlagt hovedrevisjon av vårt markedssyn før tidspunktet en eventuell investeringsbeslutning for dette prosjektet skal tas, sier han.På forsiden nå