Nytt gjennombrudd for Salmars havmerd

Fiskeridirektoratet tar sikte på å tildele åtte utviklingstillatelser slik at Salmar får bygget den store havmerden.

Salmars gigantiske havmerd vil ha plass til om lag 1,6 millioner fisk, noe som tilsvarer åtte ordinære laksekonsesjoner. 

Saken oppdateres.

I et brev sendt til Salmars datterselskap Ocean Farming på lille julaften, skriver Fiskeridirektoratet at havmerdkonseptet etter deres vurdering faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser.

Dermed har Frøya-selskapet Salmar kommet et sted nærmere realisering av lakseoppdrett til havs.

«Fiskeridirektoratet vil gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av utviklingstillatelser», skriver direktoratet i brevet, men gjør klart at dette ikke er et bindende tilsagn.

«For at Fiskeridirektoratet skal treffe vedtak om tilsagn om utviklingstillatelser, må også den videre behandlingen i saken støtte opp under at en realisering av prosjektet vil være i henhold til intensjonen med ordningen med utviklingstillatelser», står det i brevet.

Det var nettstedet Ilaks som først omtalte saken.

Neste generasjon

Daværende fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) presenterte den 20. november i år ordningen med utviklingskonsesjoner for å få frem neste generasjons oppdrettsteknologi.

Utviklingskonsesjonene er beregnet på prosjekter som Salmars havmerd, og ble etablert etter at Salmar ikke fikk tilslag da Fiskeridirektoratet i fjor delte ut såkalte grønne konsesjoner for utvikling av ny, bærekraftig havbruksteknologi.

Det er selskapet Ocean Farming som har utviklet havmerden, og leder for prosjektet var den tidligere Statoil-direktøren Gunnar Myrebøe.

Den nedsenkbare stålriggen vil ha plass til om lag 1,6 millioner fisk, noe som tilsvarer åtte ordinære laksekonsesjoner. I full størrelse vil merden være 110 meter i diameter og 67 meter høy.

En modell av merden er testet ut i havbassenget ved Marintek i Trondheim, og konstruksjonen vil ifølge Salmar være rømningssikker.

Halv milliard i kostnad

Konsernsjef Leif Inge Nordhammer i Salmar har varslet at totalkostnaden vil bli på over en halv milliard kroner. Nordhammer har også sagt at dersom selskapet får et positivt svar innen utgangen av året, så vil den første fisken kunne bli satt ut i merden sommeren 2017.

Utviklingskonsesjonene vil være gratis for selskapene, og ha en varighet på 15 år. Når de en gang i framtida konverteres til ordinære oppdrettskonsesjoner, må selskapene betale staten et vederlag på ti millioner kroner.

I tillegg til Salmar har Frøya-selskapet Måsøval Fiskeoppdrett søkt om tre utviklingstillatelser for å teste ut ny teknologi mot lakselus.

Selskapet ønsker å teste ut prototypen Helixir, som er et nytt konsept for medikamentell avlusning av laks og ørret i en flåte ved merdekanten

Selskapet Nordlaks har også søkt om utviklingstillatelser for å teste ut konseptet «Havfarm», et 430 meter langt og 54 meter bredt oppdrettsskip som kan romme rundt to millioner laks.

Salmars hovedeier Gustav Witzøe har selv stått i spissen for havmerdprosjektet. 

Salmars hovedeier Gustav Witzøe har selv stått i spissen for havmerdprosjektet. 

På forsiden nå