NTE: - Det grønne skiftet skattes i hjel

Fylkes-eide NTE betalte 75 prosent skatt på å produksjon av fornybar energ i hele 2015. - Hardere beskatning enn for fossil energi, påpeker NTE-sjefen.

Konsernsjef i NTE, Christian Stav, legger frem et resultat for fjoråret som er betydelig lavere enn i 2014.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

Lave kraftpriser og hele 248 millioner kroner i skatt  på produksjon av fornybar energi, ga Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) et resultat etter skatt godt under halvparten av 2014-resultatet.

I en børsmeldingen sendt ut i forbindelse med NTEs årsrapportering for 2015, omtaler konsernsjef Christian Stav beskattningen som paradoksalt.

Samme dag som NTE legger frem sitt årsresultat, er konsernets eier, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, vedtas sammenslåingen av Trøndelags to fylkeskommuner til ett. Følg onsdagens direktesending her.

- Et paradoks

«Med lav kraftpris og høy skatt, frykter Nord-Trøndelag Elektristitetsverk (NTE) at det grønne skiftet skattes i hjel» heter det i børsmeldingen som fortsetter med førlgende sitat og formuleringer:

- Vi betaler i 2015 hele 75 prosent i skatt på vår produksjon av grønn og fornybar energi. Konsernet som helhet betaler 248 millioner kroner i skatt på vårt resultat for 2015, sier konsernsjefen og peker på at det er et paradoks at grønn energi beskattes hardere enn energi fra fossile kilder.

- Jeg forventer at Stortingets arbeid med ny skattereform innebærer vedtak som gjør det grønne skiftet også økonomisk mulig, sier han i meldingen.

Les også: - Kundene kan spare 3000-4000 kroner i året

Nedgang i omsetning og overskudd

NTE omsatte  i 2015 for 2,551 milliarder kroner mot 2,573 milliarder i 2014. Overskuddet før skatt endte på 380 millioner, en svekkelse på 25 prosent sammenliknet med 2014. Etter skatt satt NTE igjen med 133 millioner kroner mot 306 millioner kroner i 2014.

Oppnådd kraftpris er i årsrapporteringen angitt å være 24,2 øre/kWh mot 30,2 øre i 2014.

- I et krevende marked er jeg fornøyd med at konsernet leverer et tilfredsstillende resultat. Både energi-, nett- og markedsvirksomheten bidrar betydelig til det økonomiske resultatet. Likevel er det ikke til å komme forbi at også 2015-resultatet preges av lav kraftpris. God prissikring og høy fornybarproduksjon kompenserer for de lave prisene. Vi forventer likevel fall i inntektene fra energiproduksjon de nærmeste årene, sier konsernsjef Christian Stav.

NTE eies av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Utbyttemodellen gjør at fylket får utbetalt 167 millioner kroner for 2015, heter det i bårsmeldingen.

NTE Årsresultat 2015 (2014)
  • Omsetning: 2551 mill. kroner (2573 mill.)
  • Driftsresultat: 580 mill. kroner (750 mill.)
  • Resultat før skatt: 380 mill. kroner (507 mill.)
  • Skattejkostnad: 248 mill. kr (201 mill.)
  • Kraftproduksjon: 4375 GWh (3578 GWh)
  • Oppnådd kraftpris: 24,2 øre/kWh (30,2 øre/kWh)
På forsiden nå