Tapte 127 millioner på tre måneder

Oljeleteselskapet EMGS med nytt stort underskudd etter årets første tre måneder.

EMGS leide opprinnelig to spesialskip fra trondheimsreder Ole T. Bjørnevik. Nå er ett av dem i opplag, mens «Boa Thalassa» fortsatt gjør oppdrag.