Arbeidsledigheten øker mest for de over 60 år

Arbeidsledigheten blant personer over 60 år har økt med nesten 30 prosent siden 2014, viser nye tall.

Arbeidsledigheten blant de over 60 år har økt med nesten 30 prosent siden 2014, viser nye tall.  Foto: Ole Martin Wold

Saken oppdateres.

Veksten i arbeidsledigheten blant unge i samme periode er på under 5 prosent, skriver Senter for seniorpolitikk.

En ny rapport utarbeidet for senteret, viser at dersom personer i alderen 58-62 år reduserer sin deltakelse i arbeidslivet som følge av denne utviklingen, kan dette tilsvare 30.000 tapte årsverk og et verditap for samfunnet på 16 milliarder kroner.

Senter for seniorpolitikk advarer mot å bruke omstilling til å fase seniorene ut av arbeidslivet.

Trenger ny kompetanse

«Norsk arbeidsliv trenger både den kompetansen og den arbeidskraften som seniorene representerer», mener senteret.

– Virksomhetene er best tjent med å la kompetanse stå i sentrum, ikke alder. Arbeidsmotivasjon og arbeidsprestasjon er veldig individuelt, og stort sett uavhengig av alder, sier direktør Kari Østerud.

Ung kompetanse – nå

Runa Kerr i Finans Norge, som representerer bedrifter i norsk finansnæring, sier til NRK at det kan være helt nødvendig å satse på ung arbeidskraft – og at det er mange bedrifter som i dag ivaretar de eldres kompetanse.

– Imidlertid trenger vi ny kompetanse, og den er det ofte yngre arbeidstakere som har, sier Kerr.

– En slik kompetanse tar tid å lære seg, og finansnæringen trenger det nå, svarer hun på spørsmål om hvorfor ikke de eldre kan skaffe seg ny kompetanse.

Dyr løsning

Å fase ut seniorene vil bryte med det politiske målet for pensjonsreformen, som er å sikre at folk står lenger i arbeid, mener Senter for Seniorpolitikk

– Sluttpakker brukes gjerne for å få smidige nedbemanningsprosesser. For seniorer er det ofte vanskeligere enn de tror å få ny jobb etter at de har tatt imot en sluttpakke. En sluttpakke kan for de eldste arbeidstakerne bety at de fases ut av arbeidslivet for tidlig, sier direktør Kari Østerud. 

På forsiden nå