Arbeidsledigheten går ned i Trøndelag

Arbeidsledigheten går ned både i Sør- og Nord-Trøndelag, mens ledigheten øker på landsbasis.

Fylkesdirektør Bente Wold Wigum i Nav Sør-Trøndelag sier at antallet ledige med ingeniørbakgrunn har holdt seg relativt stabilt de siste månedene.  Foto: Kjell A. Olsen

Saken oppdateres.

4056 personer står helt uten arbeid i Sør-Trøndelag. Det er 33 færre enn på samme tid i fjor, ifølge ferske tall fra Nav.

Det utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken, mens landsgjennomsnittet er på 2,9 prosent.

I tillegg er 953 personer i arbeidsrettede tiltak, og dermed er bruttoledigheten i fylket på tre prosent, ifølge tall fra Nav Sør-Trøndelag.

- Nav ønsker å jobbe tett med arbeidsgiverne og øke bruken av ordinært arbeidsliv som tiltaksarena, og tiltaksnivået viser at vi er godt i gang, sier fylkesdirektør  Bente Wold Wigum i NAV Sør-Trøndelag i en pressemelding.

LES OGSÅ: - Bra med større Nav-kontorer og mer handlefrihet

Fall i bygg- og anlegg

Tallene viser at det har vært en kraftig nedgang i ledigheten blant ansatte innen bygg og anlegg. I mai falt antallet uten arbeid med over 200 personer, noe som betyr at det er rundt 400 innen bygg- og anleggsarbeid som er arbeidsledige.

Økningen blant ledige innen ingeniør- og IKT-fag ser også ut til å ha stoppet opp, ifølge Nav.

- De siste månedene har antallet ledige med ingeniørbakgrunn holdt seg relativt stabilt og det er rundt 450 ingeniører uten jobb i fylket. Vi ser at stillingstilgangen for denne yrkesgruppen er økende og så langt i år er over 500 nye stillinger lyst ut, sier Wigum.

Ifølge Nav er det også en kraftig økning i antallet ledige stillinger i Sør-Trøndelag. Hittil i år er det lyst ut nesten 8300 stillinger, og tilgangen er størst innen nettopp bygg- og anlegg.

Roan og Osen er kommunene som har den laveste ledigheten med henholdsvis 0,8 og 1 prosent. Trondheim har en ledighet på 2,6 prosent, mens ledigheten er størst i Rissa og Hitra. Der er 2,9 prosent helt ut arbeid.

Færre ledige i Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag er 1552 personer helt uten arbeid, noe som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Siden samme periode i fjor har ledigheten gått ned med ni prosent, og det er bare i Hedmark hvor nedgangen i ledighet har vært større.

- Utviklingen i Nord-Trøndelag er svært gledelig, og viser at trøndelagsregionen står støtt på egne bein og bare i liten grad påvirkes av nedgangen i oljesektoren, sier fylkesdirektør i Nav Nord-Trøndelag, Vegard Rydningen, i en pressemelding.

Rydningen sier at det er stor aktivitet i bygge- og anleggsbransjen og at industrien og varehandelen går godt. I tillegg nærmer seg høysesong i reiselivsbransjen, noe som gir arbeid til flere.

Olje- og offshorefylket Møre og Romsdal opplever derimot en kraftig økning i ledigheten. 4623 personer er helt uten arbeid, noe som er 1058 flere enn i fjor - en økning på 33 prosent.

Tre prosent av arbeidsstyrken i Møre og Romsdal er dermed uten arbeid.


Oljefylkene rammes

Ved utgangen av mai var 80 300 personer registrert som helt ledige hos Nav på landsbasis. Det er 5 300 flere enn for ett år siden. Arbeidsledigheten er nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,7 prosent i mai i fjor.

I tillegg til Møre og Romdal er økningen størst i Rogaland og Hordaland, der antallet arbeidsledige har økt med henholdsvis 45 og 27 prosent det siste året.

På forsiden nå