Forbyr Torghatten å kjøpe seg opp i Fjord1

Vil svekke konkurransen for drift av norske ferjesamband, har Konkurransetilsynet bestemt.

Torghatten får ikke kjøpe seg opp i Fjord1.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

– Torghattens kjøp av eierandeler i Fjord1 ville ført til redusert konkurranse og økte kostnader for innkjøperne. Det kan igjen føre til høyere billettpriser og dårligere tilbud til passasjerene, sier avdelingsdirektør Gjermund Nes i Konkurransetilsynet i en pressemelding torsdag.

Derfor forbyr Konkurransetilsynet Torghattens kjøp av eierandeler i Fjord1. Fjord1 drifter blant annet ferjesambandet Flakk-Rørvik mellom Trondheim og Rissa.

Les også: Torghatten økte overskuddet

- Viktig for tilbudet

Torghatten ville kjøpe 50 prosent av aksjene i F1 Holding som eier 59 prosent av aksjene i Fjord1 AS. Kjøpet handler dermed om to av de største aktørene innenfor drift av ferjesamband i Norge. F1 Holding eies i dag av Sogn og Fjordane fylkeskommune.

– Ferjesambandene utgjør en sentral del av transportinfrastrukturen i Norge. Sunn konkurranse om driften av disse sambandene er viktig for å sikre ferjepassasjerer over hele landet et godt tilbud til lavest mulig pris, sier Nese.

Les også: Torghatten er også stor eier i NTS i Namsos

Foreslo å selge FosenNamsos Sjø

Det er Statens vegvesen og fylkeskommunene som står for innkjøpene i markedet for drift av ferjesamband.

For å bedre konkurransen ved et oppkjøp, har Torghatten kommet med forslag til avhjelpende tiltak. Forslaget omfatter salg av Torghattens datterselskap FosenNamsos Sjø og tiltak som skal forhindre informasjonsflyt mellom Torghatten og Fjord1. Ikke nok, sier tilsynet.

– Konkurransetilsynet har vurdert de foreslåtte tiltakene og kommet til at de ikke fjerner tilsynets bekymring. FosenNamsos Sjø er en liten aktør og et salg av dette selskapet er ikke tilstrekkelig til å hindre at konkurransen i markedet blir vesentlig begrenset, sier Nese.

FosenNamsos Sjø drifter en rekke samband i Nord- og Sør-Trøndelag. 1. juli signerte de også kontrakt med AtB om å overta drift av Flakk-Rørvik fra 1. januar 2019 og ut 2028.

På forsiden nå