Bygger ny fabrikk til rundt 700 millioner kroner

Oppdrettsselskapet Lerøy har bestemt seg for å bygge nytt slakteri- og foredlingsanlegg på Hitra.

Slik ser Lerøy Midt for seg det nye slakteri- og foredlingsanlegget på Jøstenøya på Hitra.  Foto: Lerøy Midt/Illustrasjon

Saken oppdateres.

Styret i Lerøy Seafood Group sa fredag ja til investeringsbeslutningen, og etter det Adresseavisen forstår vil det nye anlegget ha en prislapp på rundt 700 millioner kroner.

Den nye fabrikken skal ligge i industriparken på Jøstenøya ved Sandstad på Hitra, der også oppdrettsselskapet Marine Harvest og kasseprodusenten Bewi har sikret seg tomter.

Startet arbeidet

Produksjonsdirektør Frode Arntsen i Lerøy Midt er prosjektleder for det nye anlegget, og sier at de startet med grunnarbeidene allerede mandag.

- Vi har jobbet lenge med detaljprosjekteringen, og vi er nå klare til å starte opp. Estimert byggetid er rundt 18 måneder, og vi planlegger oppstart av den nye fabrikken i mai 2018, sier Arntsen til Adresseavisen.

Lerøy Midt har i dag to fabrikker på Dolmøya og Hestvika på Hitra, men produksjonen ved disse vil etter hvert bli flyttet til det nye anlegget på Jøstenøya.

- Vi samler de to gamle anleggene i et nytt og fremtidsrettet anlegg, med nye lokaler og ikke minst tidsriktige maskiner, sier Arntsen.

- Like mange arbeidsplasser

Han sier at rundt 100 ansatte jobber ved de to anleggene i dag, og anslår at omtrent like mange vil jobbe ved den nye fabrikken.

- En del prosesser vil bli effektivisert, men til gjengjeld vil vi håndtere et større volum fisk enn i dag, sier Arntsen.

En del av fisken fra Lerøy Midt slaktes i dag ved Salmars anlegg Innovamar på Frøya, men Arntsen sier at det nye anlegget vil ta hånd om all fisken de produserer.

Nye kontorer

Han sier at Lerøy Midt også vil samle hovedadministrasjonen i et nytt kontorbygg tilknyttet det nye anlegget på Hitra.

De ansatte ved de to eksisterende anleggene ble informert om beslutningen mandag formiddag, og Arntsen sier at den ble godt mottatt.

- Det har vært mye glede og jubel, samtidig som noen må venne seg til tanken på å flytte arbeidssted og få en ny vei til jobb, sier han.

Lerøy Midt er et resultat av sammenslåingen av Lerøy Midnor og Lerøy Hydrotech. Selskapet har 57 oppdrettskonsesjoner i regionen, og er det største datterselskapet innenfor Lerøy-konsernet.

Kommunen investerte 300 mill.

Det er Hitra kommune som har lagt til rette for en ny havn og industripark på Jøstenøya, og Hitra-ordfører Ole L. Haugen (Ap) sier at kommunen har investert rundt 300 millioner kroner i området.

- Dette har vi gjort fordi vi vet at vi må sitte langt fremme på stolen for å beholde aktørene som er veldig viktige for oss, sier Haugen, som tar Lerøys investeringsbeslutning som en bekreftelse på at kommunen har handlet riktig.

- Kommunen har vært dristig og satset mye. Dette er en bekreftelse på at det vi har gjort er rett, sier Haugen, som tror flere nå vil etablere seg i det samme området.

- En såpass stor investeringsbeslutning som dette vil få stor smitteeffekt, og jeg tror vi snart vil få på plass navn som ikke er nevnt tidligere, sier Haugen, som sier at kommunen er i kontakt med flere aktører.

Marine Harvest avventer

Marine Harvest har også sikret seg tomt på Jøstenøya, men regiondirektør Ørjan Tveiten sier at de foreløpig ikke har tatt noen investeringsbeslutning.

- Vi jobber fortsatt med et forprosjekt, der vi utarbeider et forslag og et budsjett for hva vi ønsker å bygge. Vi har ikke tatt noen beslutning ennå, men vi håper at styret vil gjøre det til våren, sier han.

Emballasjeprodusenten Bewi var også tidlig ute med å sikre seg en tomt på det samme området. Administrerende direktør Svenn Bekken sier at har ferdigprosjektert en ny fiskekassefabrikk, men at de har avventet avgjørelsene fra Lerøy og Marine Harvest.

Bekken sier at Lerøys investeringsbeslutning er avklaringen de har ventet på.

- Vi er ferdigprosjektert, så når kundene er på plass, så skal vi også være det, sier han, og anslår at Bewis nye fabrikk vil koste 60–70 millioner kroner.

Fra bil til båt

Kommunen har til sammen regulert rundt 1000 mål til havn og industriområde.

Et av målene med etableringen av området er å flytte lakseeksporten fra Hitra og Frøya og Ytre Namdal over på båt. Arntsen i Lerøy Midt sier at de er positive til å frakte fisken med båt til kontinentet, men at det ikke er en forutsetning for etableringen av det nye anlegget.

- Da må vi få et tilbud der både hurtighet, frekvens og pris gjør det attraktivt å bruke det, sier Arntsen.

Det nye anlegget vil ha en prislapp på rundt 700 millioner kroner. 
        
            (Foto: Lerøy Midt/Illustrasjon)

Det nye anlegget vil ha en prislapp på rundt 700 millioner kroner.  Foto: Lerøy Midt/Illustrasjon

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå