Venstres Trine Skei Grande:

- Dette holder ikke. Erna og Siv har skuffet meg

Venstre fant ikke noe mer grønt skifte i regjeringens budsjettforslag. Nå beskylder partiet regjeringen for avtalebrudd – og lover en het budsjetthøst.

Saken oppdateres.

STATSBUDSJETTET 2017

Venstre er svært lite fornøyd med forslaget til statsbudsjettet for neste år som partiet mener helt mangler en grønn profil.

Etter regjeringens bilsjokk i forrige uke, med litt økte bensin- og dieselavgifter og til sammen 900 millioner kroner i lettelser for bilistene, skulle «resten» av regjeringens grønne skifte» komme i dagens statsbudsjett.

– Det grønne skiftet er bare én side i dette budsjettet. Det er ikke noe grønt skifte. Dette holder ikke, slår Venstre-lederen Trine Skei Grande fast overfor VG.

Overfor Adresseavisen gjør hun det likevel klart at Venstre vil gå i samtaler regejringen.

- Venstres viktigste oppgave i forhandlingene blir å sørge for at vi får et budsjett som gir lavere klimagassutslipp og flere varige, grønne arbeidsplasser, sier Skei Grande til Adresseavisen.

Her finner du alle sakene om statsbudsjettet.

Høstjakt

Etter forhandlingene om statsbudsjettet i fjor lovet Høyre og Frp at regjeringen skulle legge frem et grønt skatteskifte som skulle gi «betydelige utslippskutt» i 2017.

Venstre har brukt et år på å snakke i store bokstaver om at årets budsjettforslag måtte være grønt om den sittende regjeringen fremdeles skulle være levedyktig med Venstres hjelp.

Nå er det partiets finanspolitiske talsmann Terje Breivik som i første omgang skal gå i klinsj med Høyre og Frp om "det grønne skiftet".

- Forslaget fra regjeringen går i riktig retning på noen områder, men i gal retning på flere andre områder. Det er ingen tvil om at dette blir krevende forhandlinger, også med tanke på regjeringens manglende oppfølging av tidligere budsjettvedtak. Venstres viktigste oppgave i forhandlingene blir å sørge for at vi får et budsjett som gir lavere klimagassutslipp og flere varige, grønne arbeidsplasser, sier Breivik.

- Må endres

Breivik slår fast at regjeringens forslag neppe kan sies å være et bidrag til å innfri verken Parisavtalen eller Stortingets egne mål på klimaområdet.

Nå sier han at budsjettet må endres betydelig for å få Venstres støtte.

– Det er selvsagt ikke godt nok at statsbudsjettet ikke oppfyller de løftene Erna Solberg har gitt både Stortinget og FN. For Venstre finnes det ingen alternativer til et budsjett som kutter utslippene betydelig. Regjeringspartiene må ta klimautfordringene på alvor, og følge opp sine forpliktelser om å kutte utslippene, ellers har samarbeidet ingen fremtid, sier Breivik.

KrF ikke fornøyd

Hos Krf er stemningen ikke stor bedre.

- Trenger ikke minne våre samarbeidspartnere om hvilken enighet som ligger i bunn. Vi skal forsterke klimaforliket og vi skal ha et statsbudsjett som gir betydelige reduskjoner av utslippene. Det var vår forventing til budsjettet og vil være vår forventning nå fremover, sier partiets finanspolitske talsmann Hans Olav Syversen.

Vi følger statsbudsjettet gjennom dagen. Nedenfor kan du se direkteoppdateringer. Artikkelen fortsetter nedenfor.


Grønt skatteskifte

Regjeringen la fredag fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017.

Forslaget innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter.

Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.

Det innføres en tilskuddsordning for å redusere bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner på dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter.

Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

Kilder: Finansdepartementet, NTB

På forsiden nå