Gustav Magnar Witzøe (23) god for 9,8 milliarder kroner

Laksearving Gustav Magnar Witzøe har en ligningsformue på over 9,8 milliarder kroner, og hadde i fjor en skattepliktig inntekt på 142 millioner kroner.

Gustav Magnar Witzøes ligningsformue nærmer seg ti milliarder kroner. 

Saken oppdateres.

Det viser ligningstallene for 2015 som blir offentliggjort natt til fredag.

Den høye inntekten skyldes at det i fjor ble utbetalt et utbytte på 250 millioner kroner fra familieselskapet Kvarv, der Gustav Magnar Witzøe eier 97 prosent av aksjene.

23-åringen driver til daglig eiendomsselskapet Solsiden AS sammen med Mats Pettersen. Selskapet forvalter leiekontrakter på Nedre Elvehavn i Trondheim.

Witzøe har ikke ønsket å kommentere ligningstallene.

Overtok aksjer

Formuen skyldes hovedsakelig familiens eierskap i det børsnoterte oppdrettsselskapet Salmar på Frøya.

Allerede da Witzøe var i tenårene ble størsteparten av aksjene i Kvarv AS overført til ham fra faren, Salmar-gründer Gustav Witzøe.

Da Adresseavisen intervjuet far og sønn sammen på Frøya for fire år siden, fortalte senior at det var den nå avskaffede arveavgiften som var bakgrunn for aksjeoverføringen. Han fryktet da at familien ville miste kontrollen over Salmar, hvis de måtte selge aksjer for å betale avgiften.

- Vi hadde diskusjoner i familien om å være 19 år og få lagt dette i hendene. Det er plusser og minuser. Det vil påvirke deg på mange måter, på godt og på vondt, sa faren da.

Faren kontrollerer

Witzøe senior eier selv én prosent av Kvarv, men kontrollerer fortsatt familieformuen gjennom de stemmeberettigede a-aksjene. Tidsskriftet Kapital tilla derfor faren hele formuen da de i høst kom med sin oversikt over Norges rikeste.

De plasserte Gustav Witzøe på ellevteplass på sin liste, med en reell formue på 16,5 milliarder kroner.

Familiens investeringer forvaltes av datterselskapet Kverva, som blant annet eier 53,4 prosent av aksjene i Salmar.

Det siste året har verdien på Salmar-aksjene steget med over 91 prosent, og oppdrettsselskapet er nå verdt drøyt 28 milliarder kroner. Det betyr at Gustav Magnar Witzøes formue nå i realiteten er flere milliarder kroner høyere enn det som vises i ligningstallene for 2015.

Gjennom Kvarv kontrollerer familien flere selskaper innen sjømatsektoren, blant annet fiskematselskapene Maxmat og Lofotprodukt.

Konsernregnskapet til Kvarv viste at selskapene i fjor hadde i fjor inntekter nær 8,4 milliarder kroner, og et overskudd før skatt på 1,5 milliarder kroner.

Adresseavisen skrev da at en stor del av utbyttet fra Kvarv gikk til betaling av formuesskatt.

Eier restaurant

Familien har også investeringer utenfor sjømatsektoren, som er skilt ut i selskapet GMW Venture. Her ligger blant annet eierskapet til restauranten Nordøst på Solsiden i Trondheim.

Familien opplyste i fjor at opprettelsen av GMW Venture var del av en større omorganisering, som skulle legge til rette for Gustav Magnar Witzøe skulle få en større rolle i virksomheten.

GMW Venture eier også halvparten av eiendomsselskapet MGM Eiendom, mens Mats Pettersen eier den andre halvparten. Dette selskapet eier igjen Solsiden AS.

Utskillelsen av GMW Venture fra Kvarv gjorde at ligningsformuene til både far og sønn Witzøe gjorde et midlertidig stup i 2014.

På forsiden nå