Nær 3000 strømkunder skal få lavere nettleie

Trønderenergi overtar nett- og strømsalgvirksomheten til Selbu Energiverk, som har hatt en av de høyeste nettleiene i Trøndelag.

Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi sier at selskapets eksisterende kunder ikke vil få økt nettleie etter overtakelsen. 

Saken oppdateres.

Det var generalforsamlingen i det kommunalt eide Selbu Energiverk (SEV), som i et møte på mandag vedtok å selge nett- og kraftomsetningsvirksomheten til Trønderenergi.

Ifølge en pressemelding var det Stortingets vedtak om å endre energiloven i mars i år, som gjorde at et salg av nettvirksomheten ble vurdert.

Må skilles ut

Endringene krever blant annet at nettvirksomheten skilles ut fra resten av virksomheten i energiselskapet, og har egen ledelse.

Trønderenergis konsernsjef Ståle Gjersvold har tidligere håpet at dette ville føre til sammenslåinger, og ifølge Selbu Energiverk har dette gjort at de har sett på organiseringen av selskapet.

- Jeg mener overdragelsen av nett- og kraftomsetningsvirksomheten til Trønderenergi nå, på de fremforhandlede betingelser, er den beste løsningen for SEV, de ansatte, innbyggerne og næringslivet i Selbu, og eieren Selbu kommune, sier administrerende direktør Per Otnes i Selbu Energiverk i meldingen.

Ifølge Trønderenergi er det i underkant 3000 nettkunder i Selbu som fra nyttår blir en del av selskapets nettområde.

Selbu Energiverks kunder har hatt en av de høyeste nettleiene i Trøndelag, og ifølge pressemeldingen vil en normalhusholdning spare rundt 3600 kroner når de nå blir kunder hos Trønderenergi.

Totalt skal det bety årlig besparelse på rundt 10 millioner kroner for Selbu-samfunnet.

- Ikke økning

I en e-post til eierne i Trønderenergi skriver Gjersvold at nettleien til de eksisterende kundene ikke blir høyere etter overtakelsen.

- Det at Trønderenergis nett vokser er først og fremst til fordel for alle parter. Det blir flere å dele faste kostnader på, som for eksempel kostnadene ved å drive vår døgnbemannede nettsentral, skriver Gjersvold.

Partene ønsker ikke å gå ut med kjøpesummen for virksomhetene.

På forsiden nå