BN Bank med sterk forbedring

Rapporten for 4. kvartal viser at konsernet har forbedret 2016-resultatet til 261 millioner kroner etter skatt.

Sterke tall: Pila peker oppover for BN Bank.  Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

Tilsvarende tall for 2015 var 125 millioner.

- Vi er meget tilfreds med resultatet for 2016, spesielt i lys av den store omstillingen banken har vært gjennom, uttaler Gunnar Hovland, administrerende direktør i BN Bank, i en pressemelding fra banken.

Økning i utlånsvolum

Det fremkommer av rapporten at forbedret rentenetto, positive verdiendringer og lavere driftskostnader har vært bidragsytende til å trekke 2016-resultatet opp. Særlig viser utlånsvolumet i personmarkedet gode tall, hvor økningen er på 13,4 prosent (2,7 milliarder kroner).

LES OGSÅ: Nok en bank setter opp renta på boliglån

- For andre året på rad opplever vi en kraftig økning i boliglån. Også i 2015 hadde vi en tilsvarende økning, noe som gjør oss til en av vekstvinnerne i det norske boliglånsmarkedet de siste årene. Det er tøff konkurranse om kundene, og vi er veldig stolte over at så mange velger oss, sier Hovland.

Lavere provisjonsinntekter og økt tap på utlån er det som trekker det samlede resultatet ned sammenlignet med tilsvarende tall for 2015.

Nye forretningsområder

BN Bank satser på å styrke sin produktplattform og inntjening, og sier de er godt i gang med å tilby forbrukslån til sine kunder. I tillegg etablerer de eiendomsmeglervirksomhet igjennom selskapet BN Bolig. Selskapet er under oppbygging og forventes å komme i gang med salgsvirksomhet i løpet av første halvår.

Regnskap per 4. kvartal 2016 – hovedtall

Resultat etter skatt 261 millioner kroner (125 millioner kroner)

  • Egenkapitalavkastning 7,3 % (3,5%)
  • Vekst i utlån -17,5 % (-5,9%)
  • Vekst i innskudd -9,2 % (2,2 %)
  • Tap på utlån 23 millioner kroner (19 millioner kroner)
  • Ren kjernekapitaldekning 21,5 % (17,2 %)
  • (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor)
På forsiden nå