Sterke tall fra Hydro Sunndal

Hydro Sunndal endte 2016 med et overskudd før renter og skatt på 940 millioner kroner. Hydro-aksjen er opp over 50 prosent på ett år.

Aksje-vekst: For Hydros mange aksjeeiere har 2016 – og så langt i 2017 – også vært godt. Aksjen er opp fra snaue 28 kroner til 47 kroner det siste året. 

Saken oppdateres.

- Vi legger bak oss et og godt produksjonsår. Våre ansatte gjør en kjempeinnsats hver dag, og jeg er glad for vi kan slå fast at vi er konkurransedyktige i den globale industrien som vi er en del av, sier fabrikksjef ved Hydro Sunndal, Eivind Mikalsen, i en pressemelding, der han oppsummerer fjoråret.

Aksjefest for ansatte

For Hydros mange aksjeeiere har 2016 - og så langt i 2017 - også vært godt: I takt med økende aluminiumspris har også aksjen steget - fra snaue 28 kroner til over 47 kroner det siste året. Mange ansatte i Hydro har også fått kjøpt aksjen med rabatt, og har økt sin formue med investeringen i sin egen arbeidsplass.

Det er håp om Kina-kutt som har dratt aluminiumsprisen til sitt høyeste nivå på nesten to år. Fra bunnen i november 2015 har nøkkelprisene på aluminium på metallbørsen LME i London klatret med hele 30 prosent. Bare siden nyttår har oppgangen vært på snau 13 prosent.

Aluminiumsgiganten overgikk analytikernes forventninger da de la frem sine tall for 4. kvartal torsdag morgen. Aksjen falt likevel på rød Oslo Børs torsdag, og var ved 11.30-tiden nede 1,49 prosent til drøye 47 kroner. Hydro har hittil i år steget 14 prosent, mens aksjen de siste tolv månedene er opp over 53 prosent.

Bilbransjen kjøper mer

Regnskapstallene for fjerde kvartal viser at Hydro Sunndal leverte et overskudd før renter og skatt på 218 millioner kroner. At resultatet er 35 millioner kroner lavere enn i tredje kvartal skyldes i hovedsak sesongmessige effekter. Ett av de to støperiene på verket, PFA-støperiet, satte produksjonsrekord i fjor, med totalt volum på 155 000 tonn støpelegeringer som hovedsakelig går til produksjon av bildeler.

- Bilindustrien har for lengst fått opp øynene for at lett aluminium er en viktig del av løsningen når de skal lage biler som forurenser mindre. Man finner stadig nye anvendelser av aluminium, ikke minst i bilproduksjon, sier Mikalsen.

De siste årene har Hydro utviklet kapasiteten for bilprodukter til å bli 20 prosent av totalproduksjonen for valsede produkter.

Når aluminium fremstilles ved hjelp av klimavennlig vannkraft, blir CO₂-utslippet per tonn aluminium bare 20 prosent av utslippet fra et aluminiumverk som drives med strøm fra kullkraftverk, noe som er mest vanlig i verden.

- Derfor er aluminium fra Sunndal viktig for det globale klimaet, slår fabrikksjefen fast.

Nye investeringer

Nylig ble det kjent at Hydro har besluttet å oppgradere deler av karbonanlegget ved aluminiumverket for å sikre fortsatt stabil anodeproduksjon. Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 200 millioner kroner og er forventet ferdigstilt i 2019.

Mikalsen mener investeringsbeslutningen henger sammen med at organisasjonen leverer sterke resultater, også i produktivitetsprogrammet P2019, som pågår med fullt trykk innenfor fabrikkgjerdene.

- Vi har satt som mål at Hydro Sunndal skal være blant de mest produktive aluminiumverkene i verden, og det har vi alle forutsetninger til å lykkes med. Vi går fremtiden i møte, vel vitende om at automatisering vil gi spennende muligheter for oss, sier han.

15 kg i sekundet

Hydro Sunndal er Europas største aluminiumverk, og produserte i fjor nesten 15 kg aluminiumsprodukter per sekund. Metallet brukes i først og fremst i transportsektoren og innenfor bygg- og anleggsindustrien.

Prisen på aluminium settes hver dag på den internasjonale råvarebørsen LME i London. Ved inngangen til tredje kvartal lå aluminiumprisen på 1660 dollar per tonn, mens den ved årsskiftet var 1700 dollar. Styrkingen av aluminiumprisen har fortsatt inn i 2017, og tidligere denne uken kostet ett tonn 1830 dollar, tilsvarende om lag 15 kroner per kilo.

Europas største: Hydro Sunndal leverer et overskudd før renter og skatt på 940 millioner kroner i 2016. I takt med stigende aluminiumspriser har også Hydro-aksjen lagt på seg kraftig de siste månedene. 

Europas største: Hydro Sunndal leverer et overskudd før renter og skatt på 940 millioner kroner i 2016. I takt med stigende aluminiumspriser har også Hydro-aksjen lagt på seg kraftig de siste månedene. 

På forsiden nå