Overskudd på 437 millioner på tre måneder for Hydro Sunndal

Aluminiumsverket i Sunndal går så det suser. Nå skal verket effektiviseres ytterligere og bare halvparten av dem som pensjoneres de neste årene vil bli erstattet.

Hydro Sunndal er Europas største aluminiumverk og går godt. Ved full utnyttelse av produksjonskapasiteten kan verket levere omtrent en halv million tonn støperiprodukter i året. 

Saken oppdateres.

Sunndal. Høyere aluminiumpriser og god drift sikret et overskudd før renter og skatt på 437 millioner kroner for Hydro Sunndal i andre kvartal.

- Metallprisene steg i andre kvartal, samtidig som våre ansatte kan se tilbake på nok et kvartal med god drift og stabilt høy produksjon i alle ledd av fabrikken, sier fabrikksjef Eivind Mikalsen når han oppsummerer driften ved verket i april, mai og juni.

Bedre i 2015

I første kvartal var det tilsvarende tallet 326 millioner kroner, og etter første halvår er det samlede overskuddet for Hydro Sunndal på 763 millioner kroner før renter og skatt. Dette er imidlertid ikke all-time high for verket. Halvårsresultatet i 2015 var på 968 millioner kroner før renter og skatt.

- Vi opplever god etterspørsel etter både pressbolt og støpelegeringer, så vi er utvilsomt inne i en periode med medvind for verket, sier Mikalsen.

Aluminium handles på råvarebørsen London Metal Exchange (LME). I første kvartal lå aluminiumsprisen på i overkant av 1700 dollar per tonn, mens den tilsvarende prisen i andre kvartal hadde steget til i overkant av 1850 dollar per tonn.

For hele Hydro-konsernet er det underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 2.930 millioner kroner i andre kvartal, sammenlignet med 2.284 millioner kroner i første kvartal, hovedsakelig på grunn av høyere aluminiumpriser og en gunstig valutakursutvikling. Lavere realiserte aluminapriser og økte råvarekostnader hadde negativ innvirkning på resultatet.

Ved Oslo Børs gikk aksjen ned med nesten tre prosent tirsdag formiddag, etter en vekst på nærmere 30 prosent så langt i år.

Halvparten blir ikke erstattet

I fjor lanserte Hydro Sunndal et produktivitetsprogram som internt har fått navnet P2019 fordi det i utgangspunktet løper frem til utgangen av 2019.

Programmet handler om å kombinere produksjonsøkning, effektivisering og automatisering med mer kostnadseffektivt vedlikehold, og det er tidligere varslet investeringer på til sammen rundt 440 millioner ved verket.

Mikalsen skryter i en pressemelding av forbedringsiveren i organisasjonen, selv om det vil bli bety færre ansatte ved verket.

Gjennom produktivitetsprogrammet P2019, som ble startet i fjor, tar Hydro sikte på å øke aluminiumsproduksjonen med 100 tonn per ansatt frem mot 2020.

Informasjonssjef Øyvind Breivik i Norsk Hydro uttaler til Adresseavisen at de gjør dette for å trygge fremtidige arbeidsplasser ved verket.

- Vi gjør det ved å gjennomføre vekstinvesteringer som øker produksjonen, samtidig som vi griper an muligheter som digitalisering og automatisering medfører. Det kan tenkes at rundt halvparten av dem som går av de neste årene ikke kommer til å bli erstattet, men målet er ikke å nedbemanne. Målet er å trygge arbeidsplasser for framtiden samtidig som vi tar bort en del manuelle og tunge arbeidsoppgaver som heller kan utføres av maskiner. Dette opplever vi at vi har god dialog med fagforeningene om, sier Breivik.

- Vi har fått en veldig god start på produktivitetsprogrammet vårt. Flere automatiserings- og effektiviseringstiltak nærmer seg implementering, og jeg er imponert over evnen ansatte har til å finne muligheter til forbedringer og til å dra lasset i samme retning, sier Mikalsen.

På forsiden nå