Første år med overskudd for Fosenvegene:

– Trondhjemmere er gull verdt

Hytteeiere fra Trondheim står for en vesentlig andel av bompengeinntektene på Fosen.

Trondhjemmere står for en stor andel av bompengeinntektene ved Krinsvatn.  Foto: Dan Ågren

Saken oppdateres.

Veiutbyggingen på Fosen startet i 2010 med støtte fra kommunene i regionen og de to fylkeskommunene i Trøndelag. For første gang siden bompengeinnkrevingen begynte i 2012, viser årsmeldingen fra 2016 at det kom inn mer penger enn det som var beregnet i prosjektplanen.

Totalt var driftsinntektene på 93,5 millioner kroner, fordelt på de tre innkrevingspunktene Krinsvatn, Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset.

- Det er en gledelig utvikling. Vi har begynte å ta igjen det tapte, og trafikken øker fra år til år, sier Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene, til Adresseavisen.

Les også: 14 500 kunder er blitt feilbelastet etter brikkebytte

Mange fra Trondheim

Det aller meste av driftsinntektene kommer fra ferjestrekningen Flakk-Rørvik og bomstasjonen ved Krinsvatn.

Ved Krinsvatn har Fosenvegene kartlagt hvor sjåførene som betaler kommer fra. Tallene viser at innbyggerne i Bjugn og Åfjord står for henholdsvis 19,8 og 18,2 prosent av inntektene. Den største gruppen er imidlertid de som ikke bor på Fosen, som står for hele 35,6 av inntektene på Krinsvatn.

- Det er mange som kommer fra Trondheim og har hytte på Fosen som benytter seg av den strekningen og Flakk-Rørvik-ferja. De er gull verdt for oss, så de må vi ta vare på, sier Sundet.

Les også: Hentet inn reserveferje på Flakk - etter noen få turer streiket den

1,1 milliarder

Så langt er 12 av 18 av Fosenvegeness utbygginger ferdigstilte. Det har kostet 1,1 milliarder kroner, og Sundet sier de regner med å bruke like mye på de resterende utbyggingene.

- Vi regner med å være ferdig etter planen, altså i årsskiftet 2019/2020, sier Sundet.

Bompengeinnkrevingen er satt opp til å vare til 2027. Sundet sier at hvis utviklingen fortsetter med økt trafikk, kommer prosjektet til være nedbetalt innen da.

Les også: I 2015 gikk Edna Otterstad (84) fra Rissa til sak mot Fosenvegene fordi hun nektet å betale bomregningen.

Rassikringsprosjekter for en halv milliard

I tillegg til veiutbygging på Fosen har Fosenvegene fått tildelt to store rassikringsprosjekter.

- Det ene er på fylkesvei 723 mot Stokksund. Det andre er på fylkesvei 14 i Roan ved Berfjorden, sier Sundet.

De to prosjektene har til sammen et budsjett på over en halv milliard. Bilister som er redde for mer bompenger trenger imidlertid ikke å bekymre seg, ettersom begge prosjektene er fullfinansiert av fylkeskommunen.

Les også: Disse veiene har blitt tryggere i sommer

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Knut Sundet i Fosenvegene sier det er gledelig at inntektene for veiprosjektet på Fosen har økt, og at de ligger an til å tjene inn pengene for prosjektet etter tidsplanen. 
    
      (Foto: DAN ÅGREN, Adresseavisen)

Knut Sundet i Fosenvegene sier det er gledelig at inntektene for veiprosjektet på Fosen har økt, og at de ligger an til å tjene inn pengene for prosjektet etter tidsplanen.  Foto: DAN ÅGREN, Adresseavisen

Trafikken på Fosen har økt det siste året. Her fra ferjekøa ved Flakk. 
    
      (Foto: Kjell Evensen)

Trafikken på Fosen har økt det siste året. Her fra ferjekøa ved Flakk.  Foto: Kjell Evensen

På forsiden nå