Boligprisene fortsatte ned i august i Trondheim

Prisene på brukte boliger falt 0,3 prosent i august i Trondheim. Men på landsbasis steg de.

Gjennomsnittsboligen i Trondheim koster nå cirka 3 150 000 kroner.  Foto: adresseavisens arkiv

Saken oppdateres.

Boligprisene i Trondheim har i august dermed utviklet seg svakere enn landet sett under ett. På landsbasis steg boligprisene med 1,2 prosent. Men korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,4 prosent på landsbasis.

Boligprisene utviklet seg svakere enn normalt over hele landet, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding.

- Til tross for dette er det solgt mange boliger i løpet av måneden, noe som vitner om et marked i balanse. I lys av den rekordsterke veksten i boligprisene i store deler av Norge i 2016 er det naturlig med en korreksjon som den vi har vært vitne til de siste månedene. Den historiske erfaringen er at boligprisene svinger og til dels også sterkt i perioder, sier Dreyer.

- Mindre forskjeller

De 12 siste månedene har boligprisene i Trondheim steget med 1,8 prosent. På landsbasis steg de mer, 3,1 prosent.

- Veksten i boligprisene de siste 12 månedene har svekket seg over hele landet fra de høye og enkelte steder rekordhøye nivåene vi hadde ved inngangen til 2017. 2016 var preget av store forskjeller i prisutviklingen mellom de ulike regionene, og selv om det fortsatt er forskjeller så er den svakere prisutviklingen tydelig i alle deler av landet, sier Dreyer i meldingen.

- Innstramming virker

Dreyer sier også at den nye og strengere boliglånsforskriften som trådde i kraft i år, har effekt på prisene. Særlig begrensningen om å ikke låne mer enn fem ganger inntekten rammer mange husholdninger og særlig førstegangskjøpere.

- Det var etter fjorårets sterke vekst i boligprisene og dermed husholdningens gjeld, nødvendig med regulatoriske grep. Men det er viktig at myndighetene følger utviklingen i boligmarkedet tett, og at den midlertidige forskriften ikke blir praktisert for rigid. Dette spesielt med tanke på unges mulighet til å ta del i velferdsgode nummer en i det norske samfunnet, nemlig egen bolig. Et stabilt boligmarked er avhengig et fleksibelt kredittmarked, sier Dreyer i meldingen.

Salg som i fjor

Det er solgt 526 boliger i Trondheim i august. Det omtrent like mange som i samme måned i fjor. Hittil i år er det solgt 2,5 prosent flere boliger i Trondheim enn i 2016.

I august ble det lagt ut 686 boliger for salg, og det er 9,1 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Sist måned tok det 26 dager å selge en bolig i Trondheim. Det er raskere enn i landet for øvrig, der gjennomsnittlig salgstid var 39 dager.

Gjennomsnittsboligen i Trondheim koster nå cirka 3 150 000 kroner.

På forsiden nå