Norske Skogs frist går ut i dag

Internasjonale investorer forhandler om fremtiden til Norske Skog. – For fabrikkene er det en fordel om det kommer en avklaring i dag, sier tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt.

Overtar: Tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt er styreleder i selskapene som kontrollerer driften i Norske Skogs papirfabrikker.  Foto: NTB Scanpix

Saken oppdateres.

Ombudstvedt representerer en gruppe kreditorer med pant i Norske Skogs papirfabrikker, og ble i september satt inn som styreleder i selskapene fabrikkene ligger under.

Klokken 17 tirsdag går fristen ut for å støtte styrets siste plan for å løse gjeldskrisen i Norske Skog, etter at den før helgen ble utsatt i fire dager.

Ulike kreditorgrupper står mot hverandre i kampen om å finne en løsning på gjeldsproblemene, og Ombudstvedt bekrefter at det søndag kveld og natt til mandag var samtaler mellom de ulike gruppene.

- Per nå er det ikke så mye å si, annet enn at det har vært dialog og kontakt. Alle ønsker å finne en løsning som skaper minst mulig støy og problemer for fabrikkene, sier Ombudstvedt til Adresseavisen tirsdag formiddag.

Krisen i Norske Skog
 • Norsk treforedlingskonsern, grunnlagt i 1962 som Nordenfjelske Treforedling.
 • Konsernsjef fra 2017 er Lars P. S. Sperre.
 • Styreleder fra 24. oktober 2017 er Christen Sveaas.
 • Fra 1989 var selskapet helt dominerende i Norge og innledet omfattende oppkjøp av papirprodusenter utenlands, fra 1998 også utenfor Europa.
 • Fra 2003 førte den globale overproduksjonen av avispapir til økonomiske problemer for Norske Skog. Selskapet fortsatte likevel sin internasjonale ekspansjon med oppkjøp i Asia i 2005.
 • I 2006 ble Union i Skien nedlagt. Avispapirfabrikken Follum Fabrikker ble lagt ned vinteren 2012. Selskapet har også kvittet seg med mye av sin internasjonale virksomhet.
 • 2500 jobber i selskapet, som har virksomhet i seks land. I Norge er det omkring 350 ansatte i Skogn og drøyt 500 ved Saugbrugs i Halden.
 • NTB

Avvist av långivere uten sikkerhet

Store deler av de pantsikrede kreditorene har allerede støttet styrets forslag til gjeldsløsning, som innebærer at de vil sitte igjen med 94 prosent av aksjene i Norske Skog.

Forslaget har derimot blitt kraftig avvist av de usikre långiverne, som i forrige uke i stedet lanserte sitt eget forslag. Dette ble igjen avvist av de sikrede kreditorene, som påpekte at de hadde allerede hadde gitt de usikrede et bedre tilbud.

Dette er Norske Skogs redningsplan
 • Papirkonsernet Norske Skog har en bruttogjeld på rundt ni milliarder kroner.
 • I styrets siste redningsplan vil gjelden reduseres med seks milliarder kroner.
 • Forslaget er at alle usikret obligasjonsgjeld på rundt 4,7 milliarder kroner gjøres om til egenkapital i selskapet.
 • Det utstedes et nytt lån på rundt 2,3 milliarder kroner til kreditorer med pant i selskapets papirfabrikker, mens det øvrige av den sikrede gjelden på rundt 3,7 milliarder kroner gjøres om til egenkapital.
 • Etter dette vil sikrede kreditorene eie 90,75 prosent av aksjene i Norske Skog, usikrede kreditorer eie 6,75 prosent og dagens aksjonærer eie 2,5 prosent.
 • Styret foreslår i tillegg en aksjeutvidelse på til sammen 500 millioner kroner, der usikrede kreditorer og eksisterende aksjonærer hver får fortrinnsrett til å tegne seg for aksjer verdt henholdsvis 300 og 200 millioner kroner.
 • Deltakere i aksjeutvidelsen får også tegningsretter for nye aksjer verdt inntil ti prosent av Norske Skog innen 30. juni 2019.
 • Hvis forslaget får gjennom vil Norske Skogs årlige rentekostnader reduseres fra rundt 600 millioner til rundt 200 millioner kroner.

Ombudstvedt sier at det ikke er et stort antall ting man kan diskutere, og at det i bunn og grunn dreier seg om hva de ulike gruppene skal sitte igjen med.

På spørsmål om hvilket forslag man nå tar utgangspunkt i, svarer han:

- Offisielt er det ikke noe annet enn styrets forslag som ligger på bordet, men hvis man skal komme frem til en omforent løsning, så må man komme frem til noe nytt.

- Tror du det blir en avklaring i dag?

- Det er vanskelig å si, men jeg håper det. Dette har tatt veldig lang tid, og for fabrikkene er det en fordel om det blir en avklaring i dag, sier Ombudstvedt.

Produksjon: Norske Skog på Skogn er en av syv fabrikker i Norske Skog-konsernet.  Foto: jens petter søraa

Beredskapsplan

Skal et forslag godkjennes må långivere bak minst 75 prosent av gjelden støtte den, samtidig som to tredeler av dagens eiere i Norske Skog må si ja.

Styret i Norske Skog har tidligere varslet at de sammen med de sikrede kreditorene vil lage en beredskapsplan for en konkurs, i tilfelle forslaget ikke får tilstrekkelig støtte.

- Fortsatt optimist

Eilif Due fra Levanger sitter i Norske Skog-styret, og sier at forslaget som styret la frem den 18. september fortsatt står.

- Men det har vært forhandlinger mellom partene underveis. Det beste er om partene finner et kompromiss som alle kan leve med, sier han.

Due sier at han ikke kan kommentere på om disse forhandlingene fortsatt pågår, og om det vil komme en avklaring i løpet av tirsdagen. På spørsmål om han har større eller mindre tro på en løsning enn tidligere, svarer han:

- Jeg er fortsatt optimist.

§
Vis debatt
Utforsk tema:
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå