Krisen i Norske Skog:

Full forvirring om gjeldsforhandlinger

Styret i Norske Skog klarte ikke å bli enige med kreditorene innen tidsfristen, men skal forhandle videre gjennom helgen.

Norske Skogs styreleder Christen Sveaas ønsker å forhandle gjennom helgen for å redde Norske Skog, men har fått nei fra kreditorene.Foto: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

Saken oppdateres.

Norske Skog ASA jobber for å bli enig med sine kreditorer om en redningsplan for selskapet. Fristen for å bli enig har i tidligere blitt forlenget tre ganger. Den siste fristen gikk ut i dag klokka 17.

Styret skriver at de ønsker å forlenge fristen nok en gang, til mandag 9. oktober klokka 17. Selskapet skriver videre at kreditorene som har pant i papirfabrikkene ikke støttet en utsettelse av fristen, og at man trenger godkjennelse fra denne gruppen for at fristen skal forlenges.

- Fristen er ute

- Vi ble ikke enige før klokka 17, i alle fall. Så fristen er ute, det må man kunne si at den er, uttalte Norske Skogs styreleder Christen Sveaas til Adresseavisen torsdag ettermiddag.

- Kan kreditorene nå tiltre sine pant og overta fabrikkene?

- Det er en langtekkelig prosess. De kan påbegynne den prosessen, dersom de ønsker det. Kanskje tar de til fornuften. Det er mulig å forhandle videre i morgen og i helgen, sier Sveaas.

- Føler du deg plassert på sidelinjen i denne prosessen?

- Dette er ikke forhandlinger som føres med styret, det er forhandlinger mellom kreditorene. Konsernets gjeld er så stor at vår skjebne er i hendene til kreditorene. Jeg mener det ikke er i kreditorenes interesse med en konkurs, men dersom de tiltrer sine pant så er det konsekvensen.

I børsmeldingen skriver Norske Skog at de ønsker i diskutere videre med kreditorene.

- Vi vil fortsette dialogen med de sikrede og usikrede obligasjonseierne de neste dagene, for å se om det er mulig å komme frem til en omforent rekapitaliseringsplan, skriver Sveaas i en børsmelding torsdag.

Rakk ikke svare

Nå viser det seg at det var korte tidsfrister som gjorde at Norske Skog måtte varsle om at man ikke var enig med kreditorene.

- Vi fikk en veldig kort frist, og rakk ikke å svare. Vi var ikke sikre på om det var nødvendig med en utsettelse før etter klokka 16. Av praktiske grunner klarte vi ikke å holde fristen klokka 17, noen av oss gjør av og til andre ting også, sier Sven Ombudstvedt, som leder gruppen av kreditorer som har pant i Norske Skogs fabrikker.

Nå har kreditorene varslet at de er innstilt på videre forhandlinger.

- Vi er på overtid av overtiden, og er ikke glade for at tiden går. Men vi må ha respekt for at dette er komplekst, og at mye står på spill. Vi har vedtatt at vi støtter en utsettelse til mandag, for å forsøke å komme til en konklusjon. Vi har hatt dialog med ledelsen og styret i Norske Skog etter fristen gikk ut, og den dialogen har vært positiv, sier Ombudstvedt.

Kontramelding

Responsen fra kreditorene gjorde at Norske Skog torsdag kveld måtte sende ut en ny børsmelding om at man likevel har oppnådd enighet med kreditorene om å forhandle videre.

- Dersom disse forhandlingene lykkes, vil det bli presentert et oppdatert rekapitaliseringsforslag, skriver Norske Skog i børsmeldingen.

Pant i fabrikkene

Kreditorgruppen som har pant i fabrikkene, ledet av Norske Skogs tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt, har tidligere varslet at de vil benytte seg av sin pantsikkerhet og overta fabrikkene dersom man ikke blir enige om en redningsplan.

Der er foreløpig ikke klart hvordan uenigheten om videre forhandlinger vil påvirke disse planene. Adresseavisen har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar fra Sven Ombudstvedt torsdag ettermiddag.

Kriseplan

Norske Skogs styreleder Christen Sveaas la 18. september frem en kriseplan for å redusere Norske Skogs gjeld fra rundt ni til tre milliarder kroner. Forslaget innebærer at store deler av gjelden blir gjort om til aksjer i selskapet. Forslaget innebærer at dagens eiere bare vil sitte igjen med to prosent av aksjene.

Partene som må bli enige om en løsning kan deles i tre ulike grupper:

 • Dagens eiere av Norske Skog
 • Långivere til Norske Skog som har sikret lånene sine med pant i selskapets fabrikker
 • Långivere til Norske Skog som ikke har noen sikkerhet for sine lån.

Den pantsikrede gjelden er på rundt 3,9 milliarder kroner, mens lånene uten sikkerhet er på rundt 4,7 milliarder. Dersom forslaget går gjennom vil de sikrede långiverne sitte med 94 prosent av aksjene i Norske Skog. De usikre kreditorene vil få fire prosent av aksjene, mens dagens eiere altså vil sitte igjen med kun to prosent.

LES MER: Slik er redningsplanen til Norske Skog

Tap for skogeierne

Norske Skog kjøpte på 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet en rekke av sine konkurrenter, med lånte penger. Den store gjelden, sammen med et vanskelig marked for avispapir, har skapt store økonomiske problemer for selskapet.

I mars 2002 hadde Norske Skog en børsverdi på 23 milliarder kroner. I går var verdien nede på rundt 140 millioner.

llskog, som er et samvirke bestående av skogeiere i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms, er blant dem som har tapt store penger på sine aksjer i Norske Skog. Allskog er den syvende største eieren i Norske Skog, med en eierandel på 1,90 prosent.

Foreningen har allerede bokført tap på 293 millioner kroner, og styreleder Eilif Due har uttalt til Adresseavisen at de nå trolig må nedskrive sist rest av verdien.

- Dette er en historie vi nå ikke kan gjøre noe med. Vi mener det var riktig å sitte som aksjonær i Norske Skog, og det viktigste for oss har vært at fabrikken på Skogn drives videre, sa Due i september.


Krisen i Norske Skog
 • Norsk treforedlingskonsern, grunnlagt i 1962 som Nordenfjelske Treforedling.
 • Konsernsjef fra 2017 er Lars P. S. Sperre.
 • Styreleder fra 24. oktober 2017 er Christen Sveaas.
 • Fra 1989 var selskapet helt dominerende i Norge og innledet omfattende oppkjøp av papirprodusenter utenlands, fra 1998 også utenfor Europa.
 • Fra 2003 førte den globale overproduksjonen av avispapir til økonomiske problemer for Norske Skog. Selskapet fortsatte likevel sin internasjonale ekspansjon med oppkjøp i Asia i 2005.
 • I 2006 ble Union i Skien nedlagt. Avispapirfabrikken Follum Fabrikker ble lagt ned vinteren 2012. Selskapet har også kvittet seg med mye av sin internasjonale virksomhet.
 • 2500 jobber i selskapet, som har virksomhet i seks land. I Norge er det omkring 350 ansatte i Skogn og drøyt 500 ved Saugbrugs i Halden.
 • NTB
 

Vil overta fabrikkene

Sven Ombudstvedt, tidligere konsernsjef i Norske Skog, leder en gruppering av kreditorer som har sikret sine lån med pant i papirfabrikkene til Norske Skog.

LES MER: Långiverne vil overta fabrikkene til Norske Skog

Disse har allerede satt inn nye styremedlemmer i selskapene som eier papirfabrikkene, og varslet at dersom gjeldsplanen ikke får tilstrekkelig støtte, så vil de overta fabrikkene og drive dem videre. Norske Skog vil da stå igjen uten inntekter og gå konkurs.

Ombudstvedt har tidligere tonet dramatikken for de ansatte dersom dette blir utfallet.

- Fabrikkene vil drives videre, men fabrikksjefene og de ansatte vil få et nytt styre å forholde seg til. Dette får ingen konsekvenser for de ansatte, uttalte Ombudstvedt til Dagens Næringsliv.

Dette har også blitt bekreftet av Norske Skog.

- Selv uten tilstrekkelig støtte, vil driften av Norske Skogs virksomheter fortsette og verdien av Norske Skog og interessene til ansatte, kunder, leverandører og lokalsamfunn vil bli beskyttet, har Norske Skog skrevet i en børsmelding.

75 prosent må si ja

For at styrets redningsplan skal realiseres, må långivere bak minst 75 prosent av gjelden si ja. I tillegg må to tredeler av dagens aksjonærer i Norske Skog si ja.

Deretter må det innkalles til en ekstraordinær generalforsamling, hvor to tredeler av eierne må stemme for løsningen.

Store deler av de pantsikrede kreditorene har allerede støttet styrets forslag til gjeldsløsning. Forslaget har derimot blitt kraftig avvist av de usikre långiverne, som i forrige uke i stedet lanserte sitt eget forslag. Dette ble igjen avvist av de sikrede kreditorene.

Flere utsettelser

Forhandlingene har vært krevende, og fristen for å bli enige har blitt utsatt flere ganger. Den opprinnelige fristen var satt til fredag 29. september. Da man ikke klarte å bli enige, meldte Norske Skog at de forlenget fristen til tirsdag 3. oktober. Heller ikke da kom man i mål, og styret satte 5. oktober klokka 17 som siste frist.

Forhandlet gjennom natten

Tirsdag kveld bekreftet Sven Ombudstvedt at det fortsatt pågikk forhandlinger mellom partene, og at de snakket sammn både dag og natt. Han Han hadde da fortsatt tro på en løsning før den nye fristen.

LES MER: Fristen for å løse gjeldskrisen til Norske Skog går ut i dag

- I utgangspunktet tror jeg alle ønsker det, men det er vanskelig å finne en løsning. Det hadde vært en fordel for de operative enhetene at det kom en avklaring snart. Vi nærmer oss et punkt hvor det viktigste blir å få en avklaring, sa Ombudstvedt.

Styret i Norske Skog har tidligere varslet at de sammen med de sikrede kreditorene vil lage en beredskapsplan for en konkurs, i tilfelle forslaget ikke får tilstrekkelig støtte.

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå