Bare 1,8 prosent står helt uten arbeid i Trøndelag

Arbeidsledigheten i Trøndelag ligger klart under landsgjennomsnittet. Bare 4394 personer står helt uten jobb.

Nedgang: Ikke siden mai 2008 har arbeidsledigheten i Trøndelag vært i nærheten av like lav som nå, opplyser Nav.  Foto: Ole Martin Wold, Adresseavisen

Saken oppdateres.

Det er 832 færre personer enn på samme tid i fjor, viser den siste månedsstatistikken fra Nav Trøndelag.

Antallet personer som står helt uten arbeid utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Siste gang man var i nærheten av å ha like lav ledighet var i mai 2008, opplyser Nav Trøndelag.

- Det er nedgang i alle landets fylker, men med en ledighet på 1,8 prosent ligger Trøndelag godt under landsnittet på 2,2 prosent, sier Bernt Asle Arntsen, fungerende regiondirektør i Nav Trøndelag i en pressemelding.

LES OGSÅ: Disse yrkene gir deg jobb på dagen i Trøndelag

I tillegg er det 2363 personer som er registrert som delvis ledige (1,0 prosent av arbeidsstyrken) og 1551 personer på tiltak (0,6%). Det er en nedgang på henholdsvis 319 og 107 personer sammenlignet med samme tid i fjor.

Statistikken viser at ledigheten synker i alle yrkesgrupper, med unntak av akademiske yrker. Størst prosentvis nedgang er det blant ingeniører- og IKT-fag, industrifag og meglere og konsulenter, opplyser Nav.

- I industrien har antall ledige blitt redusert med 565 personer det siste året, og det viser at det høy aktivitet i fylket, sier Arntsen.

LES OGSÅ: Arbeidsministeren ber andre lære av Nav-kontorer i Trøndelag

I elleve av det sammenslåtte fylkets 47 kommuner er ledigheten på under 1 prosent, mens ni kommuner har en ledighet på over 2 prosent. Blant kommunene med over 10 000 innbyggere har Namsos og Melhus lavest ledighet med 1,6 prosent, mens Trondheim, Orkdal, Stjørdal og Levanger har en ledighet på 1,9 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest på Frøya og i Meldal, der antallet helt ledige er på 2,6 prosent, ifølge Nav.

På forsiden nå