Spaceworld Soundgarden er konkurs

Elektronikkjeden Spaceworld Soundgarden har begjært oppbud. Kjeden har to butikker i Trondheim.

Konkurs: Spaceworld Soundgarden har to butikker i Trondheim og en på Levanger.  Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

Fagbladet Elektronikkbransjen skriver at selskapet leverte begjæringen om oppbud torsdag.

Selskapet har 38 butikker og 250 ansatte, der rundt 83 er heltidsstillinger. I tillegg til de to butikkene i Trondheim, på Trondheim Torg og i Fjordgata, har kjeden også en butikk på Levanger.

Kjedens styreleder Jan Inge Solheim skriver i en e-post til Adresseavisen at det er ni ansatte på fulltid og deltid på de to butikkene i Trondheim.

Han sier at ingen av butikkene foreløpig er stengt, men at det er noe som håndteres av bobestyrer. Kjeden eide alle sine butikker selv.

Reitan solgte

Selskapet oppsto som en fusjon i 2015, da Reitangruppen overdro spillkjeden Spaceworld til lyd- og bildekjeden Soundgarden. Reitangruppen eide i utgangspunkt 45 prosent av det sammenslåtte selskapet, mens Soundgarden-gründer Jan Inge Solheim eide de resterende 55 prosent gjennom sitt selskapet Skagen Invest & Consult.

Ett år etterpå solgte Reitangruppen sine aksjer til Solheim, som siden har vært eneeier av selskapet.

Målet var å skape en ledende butikkjede innen hi-fi, andre lydprodukter, hodetelefoner, mobil og tilbehør.

– Dessverre ble oppstarten mer kostbar og krevende enn planlagt, og kjeden leverte følgelig et negativt resultat for 2016 som var mye større enn forutsatt. Denne utviklingen ble gradvis snudd i 2017, der det ble gjennomført betydelige kostnadsbesparelser og en nedskalering av antall butikker, heter det i pressemeldingen som Elektronikkbransjen referer fra.

Solheim skriver i pressemeldingen at både markedssituasjonen og konseptet ikke har gitt den omsetningen og inntjeningen de hadde håpet på, og at alt for mange av butikkene fortsatt har et negativt driftsresultat.

- Styret i firmaet har arbeidet intenst og over lengre tid med å sikre en langsiktig finansiell løsning for videre drift, herunder en videre bransjekonsolidering med beslektet virksomhet. Vi må nå konstatere at vi ikke har lykkes med dette arbeidet, skriver han i pressemeldingen.

Kan bli drevet videre

På spørsmål om det nå er aktuelt å overta butikkene fra konkursboet, og drive videre i et nytt selskap, svarer Solheim:

- Det arbeides med å sikre videre drift i en del av butikkene i et nytt selskap.

- Er butikkene i Trondheim blant de som er aktuelle for videre drift?

- Det er det for tidlig å si noe bestemt om, men det er sannsynlig, skriver Solheim.

Spaceworld Soundgarden AS omsatte for 307 millioner kroner i 2017.

På forsiden nå