Salmar skal bygge ny laksefabrikk for 675 millioner kroner

Drøyt et år etter at smoltanlegget til 600 millioner kroner ble åpnet, skal oppdrettsselskapet Salmar gjøre en ny storinvestering i Troms.

Investering: Gustav Witzøe er gründer og hovedeier i Salmar.  Foto: Espen Bakken

Lørdag offentliggjorde selskapet at de skal bygge et nytt slakteri- og foredlingsanlegg på Senja, i Lenvik kommune i Troms.