Norsk Kylling har signert kontrakter verdt 700 millioner for bygging av ny fabrikk

Selskapene Hent og Bravida får de to største avtalene når Norsk Kyllings nye fabrikk i Orkdal skal bygges.

Den nye kyllingfabrikken til Norsk Kylling på Orkanger bygges i samarbeid med NHP Eiendom, Hent og Bravida.  Foto: Illustrasjon Reitangruppen

Saken oppdateres.

Eiendomselskapet NHP Eiendom er byggeherre for fabrikken, som om tre år skal erstatte Norsk Kyllings fabrikk på Støren.

Administrerende direktør Christian Wist i NHP Eiendom sier at kontraktene med Hent og Bravida i utgangspunktet har en verdi på henholdsvis 400 millioner og 300 millioner kroner, men at de nå går inn i en fase der de sammen skal forsøke å få ned kostnadene ved byggingen.

Bravida skal levere blant annet sanitær- og varmeanlegg, sprinkler- og klimaanlegg og låser, og skriver i en pressemelding at dette er den største avtalen de har inngått i nyere tid.

Den totale byggekostnaden for fabrikken er på rundt 800 millioner kroner, og Wist sier at det også vil bli utdelt flere mindre spesialiserte entrepriser for blant annet kjøleanlegg.

- Ingen hindre

Tomta det nå skal bygges på, har vært omstridt, hovedsakelig på grunn av konflikt med jordvern og faren for nedbygging av matjord på tomta på Furumoen i Orkdal. Kommunen har sagt ja hele veien, men Fylkesmannen har krevd flere avklaringer for å godta planene.

I mars i år ba Fylkesmannen om stans i anleggsarbeidet etter en klage fra organisasjonen Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold), på grunn av gjenfylling av brakkvannskroksjøen Furumokjela.

Ifølge Avisa Sør-Trøndelag avviste Fylkesmannen klagen fra Sabima, noe som ga grønt lys til å fortsette arbeidet. Christian Wist sier at det nå ikke gjenstår noen hinder før byggingen av selve fabrikken, og at tomten nå er ferdig planert og forbelastet.

- Byggingen vil starte neste år, og ferdigstillelsen er planlagt til midten av 2021, sier Wist.

Norsk Kylling-tomta er i sommer blitt klargjort til byggestart.  Foto: Morten Antonsen

Kontrakten med trondheimsentreprenøren Hent inkluderer også en opsjon på bygging av fabrikken til Nutrimar, som skal ligge vegg i vegg med Norsk Kyllings anlegg. Kverva-eide Nutrimar har i dag fabrikk på Frøya, der de utnytter rester fra Salmars lakseslakteri til å lage oljer, mel og proteinkonsentrat som igjen brukes i dyrefôr.

I Orkdal skal de utnytte restene fra kyllingfabrikken til det samme, og de to fabrikkene skal bygges parallelt.

I en pressemelding fra Norsk Kylling, forteller de også om flytting av 52 mål jordlager fra utbyggingstomta til nydyrking av tilsvarende areal hos en lokal gårdbruker.

«På denne måten går ikke en eneste kvadratmeter matjord tapt som følge av fabrikksatsingen, og det er også etablert ny kunnskap om jordflytting og nydyrking som vil kunne gjenbrukes», skriver Norsk Kylling i pressemeldingen.

Etablerer energiselskap

Norsk Kylling vil fokusere på miljø og bærekraft i den nye kyllingfabrikk og bygger en egen energisentral som skal sikre det de kaller verdensledende løsninger på energiforbruk.

«Området skal samlet sett ha mindre CO₂-avtrykk etter bygging av kyllingfabrikken enn hva det har i dag. For å få dette til på beste måte er det under etablering et energiselskap som vil utvikle dette konseptet videre i samarbeid med NHP Eiendom som står bak byggingen av energisentralen», heter det i pressemeldingen.

- Norsk Kylling ønsker gjennom denne satsingen å ta vare på lokalmiljøet og kunder over hele landet. Drømmen vår har vært å bygge en fabrikk som ikke bare sikrer kylling av høyeste kvalitet og laveste pris til kundene, men som er etisk og bærekraftig i alle ledd, sier administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken, i meldingen.

Les også: Norsk Kylling flytter fra Midtre Gauldal

På forsiden nå