Styringsrenten på stedet hvil på 0,75 prosent

I tråd med forventningene på forhånd holder Norges Bank styringsrenten uendret på 0,75 prosent.

Saken oppdateres.

Utsiktene og risikobildet tilsier en gradvis oppgang i styringsrenten, slår Norges Bank fast i en pressemelding torsdag om hovedstyrets rentebeslutning.

– Veksten internasjonalt er litt svakere enn anslått, og det er fortsatt betydelig usikkerhet om utviklingen fremover. Her hjemme ser den økonomiske veksten og arbeidsmarkedet ut til å utvikle seg om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet, heter det.

Sentralbanksjef Øystein Olsen slår fast at ny informasjon samlet sett betyr at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden forrige pengepolitiske rapport, som kom i desember.

Renten ble satt opp fra rekordlave 0,5 til 0,75 prosent i september i fjor. Årsaken til at renten er på vei oppover, er god vekst i norsk økonomi.

Det ligger trolig an til et nytt rentehopp i desember i år.

På forsiden nå