Inngår ny avtale om oppkjøp i Trønder-Avisa

Adressa-eier Polaris Media gjør et nytt forsøk på å overta kontrollen i Trønder-Avisa.

Polaris Media har nå sikret seg en eierandel på 56 prosent.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

I en pressemelding mandag skriver mediekonsernet at de har inngått en avtale som medfører at de blir største eier i Trønder-Avisa AS.

En av dagens to hovedeiere, LL Inntrøndelagen, selger seg ut, mens den andre lokale medeieren, AS Nord-Trøndelag, selger seg ned til en eierandel på 44 prosent.

Det medfører at Polaris Media kjøper seg opp fra 10,1 prosent av aksjene, til en eierandel på 56 prosent.

- Vi har tro på Trønder-Avisa og Namdalsavisa som to viktige regionale mediehus, og vi tror det er mulig å utvikle Trønder-Avisa-konsernet med ny digital vekst. Samtidig ser vi de utfordringer som mediebransjen er midt oppe i, og de utfordringer dette gir når man er et mindre mediehuskonsern, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media i pressemeldingen.

Må godkjennes

Avtalen som er inngått mellom partene må godkjennes i ekstraordinære generalforsamlinger i de to selgende eierselskapene og i konsernstyret i Polaris Media, opplyser sistnevnte.

Avtalen må også godkjennes av Konkurransetilsynet.

Den forrige gangen Polaris Media forsøkte seg på å overta kontrollen i Trønder-Avisa, ble det først stanset på generalforsamlingen i LL Inntrøndelagen.

Dette selskapet stanset deretter et forsøk på å la Polaris Media kjøpe seg opp gjennom en rettet aksjeutstedelse mot mediekonsernet.

Styreleder i LL Inntrøndelagen og nestleder i styret i Trønder-Avisa, Torgeir Anda, sier nå at de selger seg ut fordi de vil at Trønder-Avisa skal utvikle seg videre, få et sterkere eierskap og kunne befeste sin posisjon som et viktig regionalt mediehuskonsern.

LL Inntrøndelagen har røtter i partiet Venstre, mens det andre eierselskapet, AS Nord-Trøndelag, har tilknytning til Senterpartiet.

- Høyere pris

Ifølge pressemeldingen fra Polaris Media betaler de 23,9 millioner kroner for aksjene de nå overtar i Polaris Media. Overfor nettstedet Medier24 sier Per Axel Koch at de må øke prisen betraktelig fra de forrige forsøkene.

- Ja, vi må akseptere en høyere pris om vi skal få det til, men den prisen kan vi forsvare. Det går bedre med Trønder-Avisa og markedet er bedre, så vi vil anbefale for vårt konsernstyre at vi kjøper, sier Koch.

- Løpende usikkerhet

Trønder-Avisas sjefredaktør John Arne Moen sier til sin egen avis at han og ledelsen i konsernet er tilfreds med at det ser ut til at langvarig uro rundt eierskapet i selskapet kan være over.

– Over tid er det vanskelig å drive strategisk planlegging når det er løpende usikkerhet om eierstrukturen. Nå blir det opp til de styrende organer i de to gamle eierselskapene å ta stilling til om avtalen blir godkjent eller ikke, sier han.

Trønder-Avisa-konsernet eier mediehusene Trønder-Avisa og Namdalsavisa, og de tre lokalavisene Steinkjer-Avisa, Inderøyningen og Snåsningen, i tillegg til distribusjonsselskapet Trønder-Distribusjon.

I 2018 omsatte konsernet for 193 millioner kroner og fikk et justert driftsresultat før avskrivninger på 6,8 millioner, ifølge pressemeldingen.

I 2016 og 2017 fikk konsernet et samlet underskudd før skatt på rundt 20 millioner kroner.

På forsiden nå