Milliardoverskudd i Norske Skog

Papirprodusenten Norske Skog har snudd et milliardunderskudd og konkurs i 2017 til et overskudd på drøyt 1,5 milliarder kroner i 2018.

Produksjon: Norske Skog Skogn er en av papirkonsernets to fabrikker i Norge.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Det skriver Dagens Næringsliv. Selskapet ble kjøpt opp av investeringsselskapet Oceanwood i mai i fjor etter konkursen i slutten av 2017. Onsdag ble årsrapporten for 2018 lagt fram.

– Vi har snudd et stort negativt resultat i 2017 til et betydelig positivt resultat i 2018, sa Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt under sin presentasjon.

Han forteller at mens Norske Skogs før restruktureringen hadde mellom 700 og 800 millioner kroner i årlige renteutgifter, er dette nå kuttet til rundt 100 millioner kroner.

Årsregnskapet i 2017 viste et underskudd på 3,55 milliarder kroner, i hovedsak på grunn av store nedskrivninger på selskapets fabrikker.

På forsiden nå