Trønder-Avisa og flere lokalaviser forlater Adressa-eier Polaris Media

Styret i TA-gruppen, som blant annet eier Trønder-Avisa, vedtok tirsdag å inngå en tiårig samarbeidsavtale med Amedia-konsernet. Ti års samarbeid med Adresseavisens eier Polaris Media er dermed slutt.

Trønder-Avisas lokaler i Steinkjer.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

Styreleder Kolbjørn Almlid i TA-konsernet sier i en pressemelding at dette er riktig for Trønder-Avisa på lang sikt.

- Jeg er overbevist om at vi gjennom en strategisk samarbeidsavtale med Amedia, som også innebærer omfattende teknisk og taktisk samarbeid, vil kunne utvikle mediehusene i TA-konsernet på en best mulig måte. Vi er overbevist om at Amedia er en riktig samarbeidspartner for å sikre kraft i den digitale transformasjonen vi fortsatt står midt oppe i, sier Almlid.

Foruten Trønder-Avisa, eier TA-konsernet lokalavisene Namdalsavisa, Steinkjer-Avisa, Inderøyningen, Snåsningen og NT24, som er en digital næringslivsavis for Trøndelag. Konsernet eier også Trønder-Distribusjon og 21 prosent av Levanger-Avisa, som igjen eier 50 prosent av avisa Innherred.

LES OGSÅ: Hun blir ny finansdirektør i Polaris Media

10-årig samarbeid slutt

Amedia-konsernet startet den nye nettavisa Nidaros i Trondheim 31. desember i fjor. Amedia er Norges nest største mediekonsern, og eier helt eller delvis over 70 lokal- og regionaviser, trykkerier i Norge og Russland og distribusjonsselskaper i Norge.

Med Amedia-avtalen avsluttes et tiårig samarbeid med Polaris Media, etter at LL Inntrøndelagen, AS Nord-Trøndelag og Polaris Media siden 2010 har eid TA-konsernet. AS Nord-Trøndelag har eid 51,9 prosent, LL Inntrøndelagen 38,01 prosent og Polaris Media 10,09 prosent.

I 2017 ble det innledet samtaler mellom de tre eierne, med sikte på å endre eiersammensetningen i Trønder-Avisa, i dag TA-konsern, slik at Polaris Media skulle bli majoritetseier.

LES OGSÅ: Valen blir politisk redaktør i Nidaros

LES OGSÅ: Polaris Media tar kontroll i svensk mediekonsern

- Skapte usikkerhet

Frem til sommeren i fjor ble det framforhandlet flere avtaler om aksjesalg, uten at de fikk stor nok oppslutning i eierselskapenes besluttende organer. I august vedtok derfor styret i TA-konsern å vurdere framtidige samarbeid med flere potensielle samarbeidspartnere.

- Som styreleder og representant for majoritetseieren beklager jeg at prosessen som ble igangsatt i 2017 trakk ut i tid, noe som både skapte stor usikkerhet innad i selskapet og som også hemmet den strategiske planleggingen i en lengre periode. Da jeg ble styreleder i fjor sommer, sto det klart for meg at vi måtte få avsluttet denne prosessen så raskt som mulig, men samtidig på en måte som i overskuelig framtid vil skape ro og trygghet i konsernet, sier Almlid i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Adressa-eier etablerer mediehuskonsern på Sørlandet

- Positivt for mediemangfoldet

Han mener Amedia er en bedre samarbeidspartner enn Polaris Media for avisene i TA-gruppen.

- Vi vil gjennom samarbeid med Amedia komme inn i et nasjonalt fellesskap som også gir oss mulighet til å utvikle den redaksjonelle siden av virksomheten, ut over hva vi tror det hadde vært mulig å få til innen et samarbeid med Polaris, sier Almlid.

Nestleder i styret i TA-konsernet og styreleder i LL Inntrøndelagen, Vidar Øie Nilsen, mener avtalen med Amedia på sikt vil styrke mediemangfoldet i Trøndelag.

-Vi har lagt vekt på å sikre et utgangspunkt for effektiv og god drift av Trønder-Avisa-konsernet, strategisk handlefrihet for selskapet, og vi tror vi med dette vedtaket vil bidra positivt til mediemangfoldet i regionen, sier Nilsen i pressemeldingen.

- Selvfølgelig skuffet

- Selvfølgelig er vi skuffet over at styret i TA-konsernet nå velger Amedia foran Polaris Media. Vi har hatt et langt samarbeid med TA-konsernet, og vi har bidratt på en god måte til at de gjør det bra, sier konsernsjef i Polaris Media, Per Axel Koch.

Konsernsjef i Polaris Media, Per Axel Koch, er skuffet over at de ikke fikk til et videre samarbeid med TA-konsernet.   Foto: Richard Sagen

Polaris Media har nok en gang blitt utfordret av Amedia i Trøndelag. Hva vil Polaris Media gjøre for å møte konkurransen?

- Vi mener Adresseavisen har møtt konkurransen til Nidaros i Trondheim på en god og offensiv måte. Jeg er ikke bekymret for at mediehusene i Polaris Media Midt-Norge ikke skal kunne møte konkurransen ellers i Trøndelag. Mediehusene i Polaris Media Midt-Norge har en veldig sterk posisjon som vi ønsker å videreutvikle. Hvordan vi skal møte den nye konkurransesituasjonen vil vi komme tilbake til.

Koch påpeker at det ikke vil skje noe med Polaris Medias eierandel i TA-konsernet.

- Vi ønsket egentlig å jobbe videre med å utvikle samarbeidet med TA-konsernet, og mener et styrket samarbeid ville vært bra for både Trønder-avisa-konsernet, Polaris Media og Trøndelag. Det er skuffende vi ikke fikk det til, fortsetter Koch.

På forsiden nå