Trønderne skylder 800 millioner kroner i skatt

225 767 skattytere i Trøndelag har 2,35 milliarder kroner til gode etter 2019, mens 48 929 skattytere må betale 799,9 millioner kroner i restskatt.

Hele 2,2 millioner norske lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret sitt mandag. Mandag formiddag var det forøvrig tidvis tekniske problemer med etatens nettsider, slik at mange ikke fikk logget inn på Altinn.